středa 14. března 2018

FamilyFest18 | Manželský ring: Férová bitka

Láska dokáže divy. Všimli jste si toho? Když se muž a žena zamilují, mají jasnou tendenci přehlížet cokoliv by se jim na druhém člověku za jiných okolností nepozdávalo. Někdo má například trapný iritující smích, nebo má divný způsob, jak se chová k dalším lidem. Pokud se zamilujeme, nejenže tyto záležitosti přehlížíme, dokonce nám připadají roztomilé. Láska je příliš krásná na to, abychom se zabývali takovými zbytečnostmi! Láska je k takovým malichernostem slepá. Byl to Shakespeare, kdo jako první použil proslulé rčení v Kupci Benátském, že láska je slepá. Zajímavé je, že o stovky let později londýnští vědci zjistili, že láskyplné pocity skutečně potlačují v mozku kritické myšlení. Výzkum ukazuje, že když se k někomu cítíme blízko, intimně blízko, náš mozek ignoruje potřebu důsledně zkoumat osobnost a charakter tohoto člověka. Jinými slovy, cítíme-li k někomu vřelé pocity, potlačujeme negativní hodnocení. Láska je opravdu slepá. 

To je jistě krásné (a dokonce bych řekl, že pro tvorbu vztahu velmi důležité). Problémem je, že stejně slepá je i nenávist. Když páry procházejí zklamáním, jejich potřeby jsou ignorovány, a jejich srdce prožívá zranění, nakonec se zaměřují jen na negativní věci u svého partnera – úplně stejně jako se dřív zaměřovali jen na pozitivní stranu. A stejně jako dříve byli slepí k čemukoliv negativnímu u svého partnera, jsou slepí k čemukoliv pozitivnímu u svého partnera. Už jsem to zmínil minule. Prohrávající tým nedělá všechno špatně – dělá jen něco špatně. Žádné manželství nedělá všechno špatně. Jen možná něco. Přesto není neobvyklé slyšet manžele v konfliktu říct, že si opravdu nepamatují nic dobrého o sobě vzájemně nebo o svém manželství. 

Vítejte zpátky v manželském ringu! Toto je druhá část FamilyFestu, jedna z přednáškových sérií církve Element. FamilyFest děláme z celé řady důvodů: Od pěstování pozitivní manželské kultury až po pomoc těm, kteří v manželství jsou nebo se na ně jednou budou chystat. Letošní rok tady máme téma konfliktů a usmiřování. Proto název Manželský ring. Konflikty a hádky v manželství box připomínají: je to strategická hra jak udělat výpad a uštědřit druhému porážku. Proto se mnozí lidé snaží konfliktu vždy vyhnout, jenže jak zjistíme, nebývá to dobrá strategie. Být neustále pasivní a nejít do konfrontace může vypadat skvěle, ale žel u většiny lidi zvyšuje riziko jiné formy bitvy: Pasivně agresivní manipulaci, pomluvy a kritického ducha, trvalou poddajnost (kdy už manželství není vztah rovnocenných partnerů) a podobně. To už mám raději férovou bitku! Právě o férové bitce si dneska povíme trochu víc. Konflikt je totiž zcela normální. Je to úplně normální součást života, konflikty nás posunují kupředu, protože nás nutí řešit zatuchlé nebo zadrhnuté záležitosti. Někdy slyšíme dobře míněnou radu: „Vyhněte se konfrontaci.“ Paradoxně, vyhnout se konfrontaci bývá tou nejhorší možnou variantou, jak řešit vzájemný konflikt. Páry, které odmítají konfrontaci, strkají své nedorozumění a spory pod koberec, aby tam narostla hora, o kterou se jednou přizabijeme. Právě proto je konfrontace ozdravný proces. Už Ježíš k tomu nabádal (Matouš 18:15-16): Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže tě poslechne, získal jsi bratra.

Zpátky ke slepé lásce. Co se změnilo? Změnilo se naše nastavení ve vztahu. Vztah (v manželství to platí tuplem) není nikdy statický, neustále se vyvíjí, mění a roste (nebo se smršťuje). Na začátku jsme beznadějně a slepě zamilováni. Naneštěstí, euforické pocity intenzivní zamilovanosti mají zpravidla jen dvouletou účinnost. Pak padáme zpět do reality, kde se rozdíly stávají opravdovější. Rozdíly nás přitom svedly dohromady. Neříkají zamilovaní, že on/a mě prostě úplně doplňuje? Rozdíly však mohou být doplňující nebo se vzájemně křížící. Doplňující rozdílnosti jsou vnímány jako hodnota, křížící rozdílnosti jako překážka. Když jsou rozdíly vnímané jako hodnota, manželé spolu mohou fungovat v harmonii a život je krásný (příklad: on rad vaří, ona ráda zdobí a uklízí – mají pocit, že patří k sobě, milují se, nemohou bez sebe žít). Když jsou však rozdíly vnímané jako překážka, je to jiný příběh (příklad s nedělním fotbalem v televizi a ztrátou času). Výsledkem jsou slzy, nešťastný pár. Háda je zaručena. Jenže, co taková hádka dokázala? Říkáme si, že nic. Ale to omyl. Ta hádka byla velmi účinná, jen negativně. Vytvořila větší emocionální propast mezi manželi, kteří se nyní vnímají spíše jako nepřátele, než přátelé. Oba cítí, že ten druhý je iracionální a nedává smysl, co řekl/a. Stimulovali hněv, zranění a zpochybňující otázky: „Co do něho vjelo? Má mě ještě rád? Možná jsem si ho neměla brát.“ Zároveň tato hádka nic nevyřešila, takže konflikt zůstal někde mezi. Odteď si Honza pustí sport tajně s pocitem viny, že manželka je nespokojená. Jana si každý nedělní večer bude stýskat, že Honza miluje fotbal víc než ji.

Tak to ale nemusí proběhnout. Musíme si uvědomit, že mezi konflikt a hádka není totéž! Konflikty vycházejí z naší jedinečnosti. Cílem konfliktu ovšem není změnit naší rozdílnost a přizpůsobit se druhému, cílem je začít rozdílnost vnímat jako hodnotu. Konfrontace nám pomáhá poznat druhého a zjevuje vzájemné pocity ohledně různých situací. Pro vzájemné sblížení je nezbytný. Mimochodem, někdy ani neznáme svou rozdílnost, dokud se nedostaneme do konfliktu. Možná jsme konflikt nečekali, možná s ním neumíme pracovat. Je to koneckonců umění, které se učíme. Nerodíme se s přirozenou výbavou, jak řešit konflikty. Proto se vzájemnému porozumění musíme učit, a manželství je skvělá škola! Jen otevřený a neřešený konflikt se stane překážkou. Neřešený konflikt z přátel dělá nepřátele. Tehdy k našemu “přátelství” přidáváme předponu “ne”. 

Možná si vzpomínáte, že minule jsem vysvětloval, že přátelství jako jeden z druhů lásky je (či by mělo být) důležitým základem manželského vztahu. Přátelství je křehká věc, je to láska vůle. Svobodné rozhodnutí, odhalené duše. Když ovšem dlouho neřešíme svůj konflikt, přátelství dostává ránu. Někdy volíme klid před mluvením pravdy, jenže nakonec je to špatné rozhodnutí. Pokoj je stále těžší udržet a nakonec do vztahu vkročí duch nespokojenosti a zklamání, který pomalu přeroste v hněv, pak hořkost a nakonec nenávist. Vztah může zemřít uvnitř, zatímco na povrchu máme klid. Je to takové to tsunami schované pod hladinou moře. Na hlubině je to jen vlnka, ale až dorazíme k břehu, stává se z toho zničující vodní masa, která zlikviduje vše, co ji stojí v cestě. Proto je konfrontace důležitá. Už autor Přísloví řekl (27:5-6): Lepší otevřené pokárání nežli tajené milování. Bezpečnější jsou rány od přítele než hojné polibky od soka. Skrze konfrontaci tak zjistíme, že všichni nemyslí jako my, nemají stejný pohled na věc, a nemají stejné emocionální a duchovní potřeby jako my. Řešený konflikt (dobrá konfrontace) přátelství naopak upevní.

Konfrontace se jistě nemusí odehrávat formou argumentační hádky. Taková hádka pochází z právnického prostředí, kdy se právníci snaží zapůsobit na soudce či porotu, že jejich klient má pravdu a je vinný (nebo nevinný). Apelují na rozum a logiku soudce. Implikace je jasná: Každý rozumně uvažující člověk se mnou musí souhlasit. U soudů tato strategie funguje, ale v manželství ne. Hlavně proto, že v manželství nám chybí soudce, který drží argumenty ve správných mantinelech, připouští nebo ruší námitky a rozhoduje, na kterou stranu se spor přikloní. V manželství jsme oba advokáti, ale nemáme soudce. Kdykoliv se jeden z nás pokusí hrát si na soudce, konflikt se stává neřešitelným mírovou cestou. Nakonec jeden vyhraje, druhý prohraje, nebo jsme vyhádali příměří, remízu. Příměří však není mír, je to klid zbraní do příští války. Obě strany zůstávají roztrpčené, zraněné a zahořklé, takže to nic neřeší. A vítězství dosažené pouhou silou argumentů v hádce je také nestálé. Poražený nakonec přijde s jiným argumentem a spor vypukne nanovo. Hádka plná argumentů tedy zpravidla nic nevyřeší, je jasné, že láskyplný vztah je charakterizován porozumění, ne hádkou. Všechno je to o postoji. Konfliktní jedinec chce, aby bylo po jeho. Chytrý pár hledá řešení společně. Začíná tím, že vnímá druhého jako hodnotného jedince. V tom má židovsko-křesťanská kultura nezastupitelnou roli: Přijímáme, že jsme stvořeni k Božímu obrazu a přitom zcela jedinečně, naše rozdíly tedy nejsou defektem, ale jiným projevem Božího vzoru. Proto si můžeme dovolit brát svého partnera s důstojnosti a úctou. Proto můžeme hledat jiný způsob řešení konfliktů.

Nám se s Ditou osvědčila rada Garyho Chapmana o různých typech řešení konfliktů: Setkání uprostřed. V této strategii pár nachází řešení někde napůl cesty mezi původními přáními. Oba se vzdávají část toho, co chtějí a také získávají část toho, co chtějí. Kompromis se dívá na to, co jsme ztratili, tady je to více pozitivní, díváme se na to, co jsme získali. Setkání na jedné straně. Tato strategie zahrnuje stejné naslouchání a potvrzování jako setkání uprostřed. Nakonec se však oba shodnou na tom, že navrhované řešení jednoho z páru se hodí v této situaci pro oba a dobrovolně tak tuto stranu volí. Setkání později. V této strategii se pár nedokáže shodnout na setkání uprostřed ani na jedné straně, proto si volí “souhlas s nesouhlasem” a rozhodnutí o této věci odloží na jindy. Možná není správná chvíle nebo prostředí pro rozhodnutí. Nejedná se jen o příměří (kdy zbraně utichnou), jedná se o rozložené jednání na delší časový úsek. Ne všechno musíme rozhodnout tady a teď. Obvykle tíhneme k jednomu typu, ale musíme se naučit využívat všechny tři.

Když mluvíme o konfrontaci, která nakonec přátelství upevní, rád bych na závěr dnešní části řekl několik praktických rad pro férovou bitku. Začneme zde: Vyjasnění. Před samotnou konfrontací uděláš dobře, když se zamyslíš nad sebou samým: Proč se vlastně zlobím? Co se skrývá na pozadí mého hněvu? Čeho chci dosáhnout? Jakmile se lidé dostanou na určitou úroveň hněvu, stane se jediným cílem vyhrát hádku, ublížit nebo uniknout. Zapomínají přitom na nejdůležitější otázku: Jaký měl být výsledek té situace? Co vlastně chci? Časoprostor. Najít správný čas a místo ke konfrontaci je velmi důležité. Opatrnost. Apoštol Pavel napsal v Galatským 6:1 (SNC): Bratři, když už se někomu stane, že klopýtne a dopustí se něčeho nesprávného, snažte se vy, kteří jste duchovně na výši, podat mu pomocnou ruku bez vší povýšenosti; nezapomeňte, že zítra se vám může přihodit totéž. Píše tu o jisté opatrnosti, protože když budeme ke konfrontaci přistupovat povýšeně, s kritickým duchem, můžeme dopadnout taky tak. Musíme začít u sebe. 

V boxu existuje také nečistá rána, rána pod pás. Tady jsou příklady ran pod pás v konfrontaci:  Kompost. To je moment, kdy na jeden problém hodíme další možné incidenty, takže není možné pracovat na řešení, protože systém je přesycen. Přepadení. Nikdy nedovolíme druhému mít pravdu, včetně tak osobních věcech jako jsou preference, pocity nebo zkušenosti. Klaun. Jeden z partnerů v konfliktu začne používat sarkasmus a vše transformuje do legrace, která však působí jako zesměšnění. Psycholog. Každý z nás si rád hraje na psychologa, který analyzuje ostatní lidi. Někteří na to dokonce máme i vzdělání. Ale v hádce je tato hra na psychologa zničující a zbytečná. Dominance. Snaha pomoci za každou cenu i proti vůli druhého se vždy zvrhne do manipulace a zvětší konflikt. Sběratel. Někteří lidé na nic neodpoví, ale zranění, nespravedlnost nebo osočení si v sobě uloží do sbírky, aby to mohli v jiném okamžiku (a jiném sporu) vytáhnout z kapsy a použít. Přesilovka. Agresivní nebo naopak pasivně-agresivní chování je součástí snahy dominovat. Patří tady i snaha mluvit pořád (a druhého nepustit ke slovu), či naopak odmítnout poslouchat. Největší problém je tady vyhrožování – rozvodem, blázincem, oddělením. Role. V této situaci se stylizujeme do role, a nedíváme se na svou jedinečnost, ale na kulturně-historické předpoklady, co by měl muž nebo co by měla žena dělat, říkat, nebo cítit.


Konflikty jsou normální součástí vztahů díky naší rozdílnosti. Žel, možná z neznalosti, či z nedostatku příkladů, máme tendenci místo přátelské konfrontace vytvářet válečné prostředí, kdy se nás dotýká příliš mnoho věcí. Prosím, nedovol, aby tě urazilo nebo se tě dotklo úplně všechno. Povznes se nad malichernosti. Nevěř, že úplná upřímnost je nejlepší vztahová vlastnost. Nemusíš říkat všechno, co ti přeletí v hlavě. Nemusíš na všechno reagovat. Nemusíš sdílet vše, co tě napadne. A nemusíš se ani sdílet s každým negativním pocitem, který máš. Jsou chvíle, kdy se to hodí, ale jsou chvíle, kdy je to nejen zbytečné, ale navíc také škodlivé. Raději udržuj silné přátelství. Argumentační hádky dělají z přátel nepřátele. Když se však naučíme řešit konflikty aniž bychom se u toho museli zbytečně ubíjet argumenty, zjistíme, že konflikty jsou příležitosti k růstu: Jen díky konfliktům se totiž opravdově poznáme – to je pro přátelství nezbytné.

středa 7. března 2018

FamilyFest18 | Manželský ring: Korpus a krém

Manželství je vzácná věc. Na první pohled strašně jednoduchá, ale ve skutečnosti plná tajemství. Složitá záležitost. Už jsme o tom na FF v minulosti mluvili. Manželství je vzácná kombinace několika typů prolínajících se vztahů. Zároveň je třeba říct, že každý vztah - bez ohledu na jeho povahu a sílu - prochází konflikty. Je to úplně normální součást života, dokonce bychom mohli říct, že konflikty nás posunují kupředu, protože nás nutí řešit zatuchlé nebo zadrhnuté záležitosti. Známe to z práce, od kamarádů, v širší rodině, a samozřejmě také v manželství. Proč nás tedy konflikty tak dokážou vykolejit? Proč nás dokážou překvapit svou silou a údernosti? Proč neshody v manželství bývají jednou z hlavních příčin rozpadu manželství? V práci přece nedáváme výpověď po každém konfliktu - i když v některých případech zřejmě ano. Ani mezi přáteli se vzájemně nemažeme ze svých životů, když spolu prudce nad něčím nesouhlasíme - i když někdy taky ano. Proč máme pocit, že manželství nemůže konflikt přežít? 

Letos jsme na FamilyFestu zvolili téma Manželský ring, protože tak se někdy cítíme. Máte rádi box? Někdo ano, někdo ne. Box je taktický sport. Zdaleka není o síle, je o také mrštnosti, vykrývání, načasování. Ale navenek působí hrubě. Teče tam krev. Někdy někoho odvezou na nosítkách. Nevím jak vám, ale mě někdy manželství připadají jako v ringu. Všimli jste si toho? Strategicky čekáte, kdy uděláte dobrý výpad a uštědříte ránu, která ukončí každou hádku. Samozřejmě, nemluvím o tom, že se doma mlátíte - alespoň doufám, že ne, fyzické násilí ve vztahu je zcela nepřijatelné v jakémkoliv ohledu. Ale slovně, duševně, mentálně - tam umíme udeřit s nemenší a zničující silou. A tak si pomyslně nasazujeme tyto boxerské rukavice a snažíme se vyhrát v manželském ringu.

Typicky se má za to, že jsou-li konflikty velkým důvodem k rozpadu vztahu, chtělo by to najít způsob, jak se prostě nehádat – zejména pomoci kultivace komunikace. Tuto radu dávali různí manželští poradci. Kdyby ses jen uměl ovládnout a nekřičet; kdybys dokázal bez emocí říct, co tě trápí; a kdybys dokázal jen naslouchat; tvé manželství by bylo hned lepší. Není to pravda? Souhlasíte s tím? Ale kdo z vás to dokáže? Ne, vážně! Kdo z vás se v okamžiku sporu, který narůstá, dokáže sám od sebe zastavit, zhluboka se nadechnout a zklidnit, a začít poctivě naslouchat?!? Já vím, dojde k tomu, ale většinou až po těch slzách… Studovaly se tedy manželské páry, které se hodně hádaly, a pak se to obrátilo naruby a tvořily se z toho komunikační principy. Jenže to moc nefunguje, že? Budeme-li studovat tým, který prohrává, nezačneme vyhrávat tím, že budeme dělat vše opačně, než to dělá prohrávající tým. Ten totiž pravděpodobně dělá hodně věcí dobře, ale někde selhává. Manželství v krizi nedělají všechno špatně. Ne, ve skutečnosti budou asi dělat hodně věcí dobře, ale někdy selhávají, někde se něco pokazilo. Naším úkolem je najít co. 

Navíc se zjistila další důležitá věc: Páry, které se hádají hodně mohou být šťastnější a trvalejší než páry, které se hádají málo. Překvapující, co? Výzkumník v oblasti manželství John Gottman napsal: Jedno z největších překvapení plynoucí z našich výzkumů spočívá v tom, že páry žijící ve spokojeném manželství během hádky sotva kdy udělají cokoliv, co by jen vzdáleně připomínalo aktivní naslouchání. Pokračuje s tím, že představa spokojeného manželství, které se naučí citlivě komunikovat, je prostě mýtus. I spokojené páry na sebe občas křičí. Kdo ví, třeba více hádek znamená naopak lepší manželství! Teď jste si někteří pomysleli: „Já věděl, že je pro nás naděje.” Opravdu se zdá, že množství a dokonce intenzita hádek nejsou hlavním důvodem rozpadu manželství. Co to tedy je? To je skvělá otázka, na kterou se budeme snažit najít odpověď na letošním FamilyFestu. Takže doufám, že se uvidíme po celý měsíc, kdy se o tom budeme bavit.

Pokud manželství hádky nemusí zničit, proč se to děje? Proč bývají hádky tak ničivým aspektem, že ztrácíme sílu ve vztahu pokračovat? Mimochodem, to platí o jakémkoliv vztahu - pokud se s někým pořád přeme, začneme mít tendenci se mu vyhýbat a vztah upravit nebo ukončit. Známe to ve vztazích mezi rodiči a dětmi, v pracovních a kamarádských vztazích. Proč ale zrovna v manželství to má takové grády, že pro některé lidi je to důvodem, proč to manželství raději nevstoupit? Je to především proto, že manželství vytváří mezi mužem a ženou zvláštní prostor přilnutí. Už jsme o tom tady několikrát mluvili. Je to princip primární aliance, kdy se podle staré židovské moudrosti, kterou Ježíš i jeho následovníci rádi opakovali, má muž oddělit od svých rodičů a přilnout ke své ženě aby vytvořili jedno tělo. Jde o víc než o sex. Tvorba jednoho těla, přilepení chcete-li, vytváří zvláštní pouto, tajemný a oddělený prostor, ve kterém se vše, co tam vložíme zvětší a zvýrazní. Proto vypadají hádky v manželství tak zásadně - tajemný prostor přilnutí vytvořil zvětšovací sklo. No dobře, ale co s tím? Nemůžeme ovlivnit manželskou dynamiku, a nezmenšíme si na sebe tlak tím, že do manželství vůbec nepůjdeme. Pak to totiž ani dobře nelepí a vztah se rozpadá zase z jiných důvodů. To pojítko, to lepidlo je extrémně důležité. Tak jak ho použít k maximálnímu užitku a zároveň se vyvarovat stinných stránek tohoto jevu zvětšování? 

To je dobrá otázka. Tady je odpověď: Potřebujeme vypěstovat mezi sebou lásku. Počkejte! Vím, co si někteří říkáte: To je tak banální rada, že mi to za to nestojí sem vůbec chodit a vstávat v neděli ráno. Ale vydržte! Jde totiž o to, že musíme mezi sebou vypěstovat jeden konkrétní druh lásky. Druh lásky, říkáš? Co to je? Myslel jsem, že láska je prostě láska. Když ji miluješ, není co řešit, ne? No, přesně tento postoj nám obvykle v manželství přitíží. Neexistuje jeden druh lásky a neexistuje jeden jazyk lásky. Před lety vzbudila senzaci kniha 5 jazyků lásky, kde Gary Chapman ukazoval na to, jak různě lidé reaguji na lásku a považuji ji za něco jiného. Člověk, jehož jazykem lásky jsou skutky služby prostě neocení milá slova. Člověk, který vyžaduje pozornost, není zrovna sám bez sebe nad dárkem. Znát své jazyky lásky je extrémně důležitým předpokladem láskyplného vztahu. Já ale chci mluvit ještě o něčem jiném - o různých druzích lásky. V češtině si s tím moc nepohrajeme, ale staří Řekové měli pro lásku několik základních slov: storgé, agapé, filia, erós. Všechny jsou důležité, ale všechny jsou odlišné. Každá z nich má jinou sílu. Storgé označovala rodičovskou, pečující lásku. Agapé nesobecký ideál lásky. Erós romantickou vášeň. Filia přátelskou lásku. 

Na chvíli se zamyslete: Mluvíme-li o manželské lásce, o jejím vzniku, co nás obvykle napadne? Máme za to, že začíná romantickou láskou, která je řízena a poháněna erotem. Erotická láska je přece silný drive ve vztahu, že? A to je přesně náš problém. Když přijde manželská krize, erós není láska, která nás udrží pohromadě. Naopak, pravděpodobně urychlí poločas rozpadu. Erós totiž bere všechno nebo nic. Když dva lidé spolu neladí vztahově, sex jim nepomůže. Já vím, já vím. Jsou lidé, kteří se zásadně usmiřují přes sex. Ale v drtivě většině případů to jednoho dne selže. Protože sex není tím největším pojítkem dlouhodobého vztahu. Je tak výbušný, že naopak může konflikt ještě více rozdmýchat. Je to vášeň se vším všudy. Pro dlouhotrvající manželství potřebujeme jiný druh lásky - přátelství. Jen přátelství nám pomůže překonat těžkosti nesouhlasu a rozbouřené moře konfliktu.

Je tady pár problémů. Přátelství je poměrně slabý instinkt a křehká záležitost. Nevzniká ve vášni. Je to láska vůle, jak napsal C. S. Lewis. Pro přátelství se rozhodujeme, léta ho budujeme a musíme jej neustále pečovat a kultivovat. To je mnohem těžší láska než erós. Tam kde erós vyžaduje obnažená těla, přátelství vyžaduje obnažené duše. Proto jsou manželé, kteří spolu žijí, ale nikdy nevypěstovali přátelství. Skutečně, přátelství není v manželství samozřejmostí, ale jeho léčivé účinky jsou zřejmé. Studie ukazují, že skvělá manželství jsou především tam, kde jsou postavena na lásce přátelství. Již zmíněný Gottman napsal: O tom, zda je manželka spokojená se sexem, romantikou a vášní v manželství, rozhoduje ze 70% kvalita přátelství mezi manželi. Také u mužů rozhoduje ze 70% vzájemné přátelství. Nakonec jsou přece jen muži i ženy ze stejné planety. (…) Šťastná manželství jsou založena na hlubokém přátelství. Takoví manželé si bývají velmi blízcí – vědí, co ten druhý má a nemá rád znají vzájemně své slabé stránky, touhy a sny. Chovají jeden druhého v trvalé úctě a svou náklonnost si projevují nejen velkými gesty, ale i každodenními maličkostmi. 

Rád bych tyto každodenní maličkosti ilustroval: Nedávno jsem četl jeden tweet. Nějaká slečna tam psala: Vstala jsem a našla jsem tátu po noční, jak v kuchyni strouhá brambory. - Tati, na dnešek máme uvařeno, včera jsem dělala rizoto. + Ja vím, ale mamka ráno říkala, že má hroznou chuť na bramborák. #after28years #laskyplno Přátelství v manželství, kde se spolu naučili si vyhovět, být k sobě laskaví. Pomáhat si a především - znát se. Velmi těžké. A ohromně mocné. Přátelství je kombinace lásky a úcty, pro kterou jsme se rozhodli. Je to doslova naplnění slov apoštola Pavla z Efeským 5:33: Ať ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena ať má svého manžela v úctě. Tak mě napadá: Proč není přátelství samozřejmé?

Doufám, že vás moje odpověď moc nenaštve. Je to proto, že jsme do našeho vztahu obvykle pustili moc brzy erós. Jakmile do vztahu vkročí sex, převezme kompletně řízení, přehluší jiné emoce, zapálí lýtka, a přestane se díky obnaženým tělům starat o obnažené duše. Erós je mnohem mocnější emoce než přátelství a vůbec nepotřebuje zvláštní péči. Mužovi obvykle stačí letmý pohled na obnažené tělo ženy a je ready! Je připraven k akci a reakci! Žena možná vyžaduje trochu pečlivější přístup, ale ani tam to není extrémně dlouhá, složitá záležitost. Přátelství tak rychle nevzniká. A to je problém, pokud si myslíme, že manželství má začít romantickou láskou. Samozřejmě, abychom si jeden druhého v naší kultuře vůbec všimli, musí přeskočit jiskra. Ta jiskra je posel erotu. Ale proč pak spěchat? 

Pokud nám jde o dlouhodobý vztah, neměli bychom ho pořádně nejdříve dopéct? Já vím, máš rád štrůdl, ale když ho z trouby vytáhneš předčasně, nebude ani chutný, ani nebude držet pospolu. A o to mi jde. Někdy se mě lidé ptají, proč křesťané tolik zdůrazňují, že sex patří až do manželství. Máme se přece rádi, ne? A beztak se jednou vezmeme… Někdy lidi napadá, že je to proto, že křesťané nemají rádi sex. No, počkejte! Kde se tento mýtus vzal? Křesťani že nemají rádi sex? Víte, nejvíce dětí v naší kultuře mají obvykle křesťané. Statisticky. Všimli jste si toho? A víte, z čeho vznikají děti? Hm? Dobrá, tak asi mají rádi sex, nebo… Nebo jen zkrátka neumí pracovat s antikoncepcí. Trochu si dělám legraci. Křesťanství má zcela pozitivní názor na sex a je ohromná škoda, že pár lidí, kteří ho moc neměli, nebo kteří na něm naopak bylo závislých, vytvořilo okolo něho nějakou hloupou auru nechtěného.

Důvodem, proč říkáme, že sex patří až do manželství je prostě mnohem jednodušší a prozaičtější. Chceme, aby sis ho se svým manželem nebo manželkou užil/a co nejdéle - celý život! Právě proto tolik mluvíme o tom, abys nespěchal, a nejdříve vypěstoval ušlechtilé přátelství. Když pak dva skvělí přátelé do svého vztahu pustí sex: Bum! Je to jako výbuch “nikdy-bych-si-nemyslel-že-můžeme-dělat-tohle-a-být-křesťani” sexu! Přátelství je jako korpus na cheescaku. Není to zrovna nejchutnější část, je poměrně suchá a sypká. Ale jen díky tomuhle korpusu drží krém nahoře pohromadě. Krém je sex. Je to ta nejlepší část, ta nejsladší. Nejlepší cheescake má sladěný korpus a krém. Nejlepší manželství má sladěné přátelství a erotickou přitažlivost. Sex ovšem leží na přátelství. Přátelství je základem úspěšné komunikace, a je také nezbytným předpokladem pro úspěšné řešení manželských konfliktů. Manželství musí začít u přátelství a musí mu dát dost času PŘED TÍM, než tam pustí erotickou lásku se vším všudy. 

Možná jsi svobodný a říkáš si, že si to musíš vyzkoušet. Nekupuješ přece zajíce v pytli. K tomu jen pár malých poznámek: (1) Pokud vnímáš manželství jako koupi někoho k něčemu, zůstaň raději svobodný. (2) Co se týče zkoušení? Jasně, sladit se v sexu trvá. Nicméně, ve své praxi jsem málokdy potkal pár, který se nedokázal vůbec sladit. Potkal jsem ale mnohonásobně více lidí, kteří měli spolu skvělý, ba fantastický sex, ale nedokázali spolu žít. Co chceš víc? Pár let super sexu a pak samotu přerušovanou občasnými kamarády nebo kamarádkami s privilegii? Nebo sex až do smrti s člověkem, bez kterého by sis nemohl představit svůj život? Čím lepší přátele budeme, tím větší šanci naše manželství má. Tím lepší bude naše komunikace a nakonec tím lepší sex. Nakonec je z manželského ringu jen vzájemné škádlení a kočkování.


Chápu, že jsou mezi námi lidé všeho typu. Svobodným, kteří s někým budují vztah bych řekl: Počkej se sexem, vypěstuj přátelství. Má to hluboký smysl. Manželům, kteří zanedbali pěstování přátelství bych řekl: Učiňte z toho svou hlavní prioritu v tomto roce. Prohlubte své přátelství ať to stojí co to stojí. Těm, kdo žijí spolu nesezdáni bych radil: Zařaďte zpátečku. Vypěstujte přátelství, přerušte sílu erotu, vezměte se, a pak do toho pořádně bouchněte. Zlepší to celý váš vztah. Rozvedeným nebo ovdovělým, kteří se trápí, že jsou sami, bych řekl: Nedávej tečku tam, kde zatím Bůh píše čárku. Hledej přátele a kdo ví, třeba u dobrého přítele přeskočí jiskra. A těm, kdo jsou svobodní a jsou tak spokojení bych řekl: Buďte svým přátelům žijícím v manželství dobrým přítelem jako páru, povzbuzujte je a podporujte je. 

Modlím se za to, aby každý z nás mohl vypěstovat s lidmi, na kterých nám záleží, to nejlepší přátelství jako lásku vůle, jako lásku společných cílů, jako lásku obnažených duší, kde se opravdu známe.