úterý 19. března 2013

Slepá láskaFamily Fest děláme proto, že bych si přál, aby každý jeden z nás, kdo se rozhodne vydat se do manželství, mohl se jednou zpětně podívat na svůj život, a mohl si říct: Jsem tak rád, že jsem si vzal tuhle ženu, nebo vzala tohohle muže, a že jsme spolu zestárli v lásce. Takové manželství ovšem není jen projekt, který se podaří nebo nepodaří, ale je to celoživotní závazek, je to celoživotní jízda. Je to jízda, která nám má pomoci ve společném tandemu, ve společném závazku, projít všechny různé období manželství, ať už je to zima, kdy ztrácíme odvahu, odtahujeme se a necítíme uspokojení, prožíváme chlad a hořkost. Nebo je to jaro, kdy se vše probouzí k životu, prožíváme energii a nadšení, vzrušení, radost a štěstí. Či snad dokonce léto, plné lásky, spokojenosti, pohody, a štěstí. Nebo nejistý podzim, a s ním zanedbávání partnera a obavy. Možná ale, že jste si řekli, že by bylo skvělé, kdyby to bylo tak jednoduché. Místo toho se mnoho manželů spíše hádá nebo naopak spolu vůbec nemluví. Nebude asi velký překvapením, když řeknu, že za to mohou rozdíly. Ale pozor! Nemyslím tím rozdíly typu, ten má rád to, a ona zase ono. Nemyslím tím ani povahové rozdíly. Chápejte, rozdíly jsou přece to, co vás k sobě přivedlo a tak přitahovalo! „On je tak jiný! Silný, mužný, umí skvěle naslouchat, je to takový myslitel s hlubokým vhledem do filozofie života. A co teprve ona, je tak úžasná, krásná, je tak praktická a umí pěkně vyprávět.“ Tak, kde se z úžasného posluchače a filozofa stal nýmand, který neumí nic opravit, a z nádherné vypravěčky se stala fúrie, která umí vyprávět jen jedovaté výčitky? Kde se to pokazilo? Rozhodně ne v rozdílech našich povah nebo rozdílných zájmech. Pokazilo se to proto, že nerozumíme rozdílům mezi muži a ženami.

Aby bylo jasno hned na začátku: Ne, nevěřím, že muži jsou nadřazeni ženám! Nebo ženy mužům. Ano, zastávám názor, že v Kristu není rozdílu mezi mužem a ženou, a že žena může vést stejně dobře jako muž a dělat hodně věcí spojených s autoritou stejně dobře jako muž. Ale taky si nemyslím, že muži a ženy jsou stejní. Prostě nejsou, a nemyslím tím jen prostý a lehce ověřitelný fakt, že muži a ženy vypadají jinak. Víte, jeden z tragických omylů některých feministek, bylo popřít veškeré rozdíly mezi mužem a ženou s cílem získat si uzurpované a muži odmítané místo na slunci. Výsledkem však je, že máme zástupy žen, které chtějí komunikovat se svým mužem jako se svou nejlepší kamarádkou, a zástupy mužů, kteří se chovají ke svým ženám se stejnou tělesnou silou jako ke svým kamarádům. Diví se někdo, že to nefunguje? Pokud však není rozdílů mezi muži a ženami, pak bychom měli přijímat i chování, které tomu či onomu pohlaví připadají přijatelné. Zmatení rolí je problém mnohem větší, než to, že máme jiné koníčky nebo zájmy. V našem dnešním dílu se s vámi chci podívat na to, co tvoří základní rozdíl mezi muži a ženami co se týče jejich nastavení, proč tomu tak je, a pak vám navrhnu jedno šíleně naivní vodítko, jak zlepšit své mínění o té druhé polovině manželství.

Dita tady minulý týden mluvila o tom, že manželství je dobrovolný závazek, kdy se dva lidé svobodně rozhodnou sesednout ze svých kol a nasednou na tandem. Místy se v řízení kola mohou prostřídat, ale tak jako tak je důležité, aby vždy našli společný rytmus v šlapání do pedálů. Manželská láska tedy vyžaduje závazek. Láska znamená vzdávat se moci. Láska znamená dávat. Láska přestává kontrolovat. Láska znamená vzájemné vydání a také vzájemné poddání se. Ale láska také reaguje na vnitřní emoční pocity (k těm se dostanu za minutku), a to rozdílně u mužů a žen. Podíváme se spolu na jedno místo v Bibli, kde to vidíme hezky dohromady, a pak si ukážeme, proč to tak je, a kde můžeme začít s nápravou. Apoštol Pavel napsal v Efezským 5:21 Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým. Tady vidíme, že se poddáváme jedni druhým, tedy ženy mužům a muži ženám. Pavel učí oboustranné podřízení se, a to navzdory kulturní tradici, která převažovala v jeho době. Všimněte si, proč od křesťanských manželů vyžaduje vzájemné podřízení se. Není to jen kvůli nějaké kratochvílí nebo feminismu. Pavel říká, abychom to dělali „z úcty ke Kristu“, protože v Kristu není rozdílu mezi mužem a ženou. Pokud tedy někdo tvrdí, že žena se vždy musí podřídit jemu, ale on ji nikdy, pak podle Pavlových slov nectí Krista, který zemřel za muže i ženy úplně stejně. To je tak radikální učení, že právě tohle bylo historicky jedním z hlavních důvodů, proč církev rostla. Nikde jinde se k ženám nechovali s takovou úctou, jako v křesťanském manželství.

Pavel tady ovšem nekončí, místo toho vysvětluje, v čem vzájemné poddání spočívá: Efezským 5:22-31 Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem. Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky vždy poddávají svým mužům. Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako Kristus svou církev. Jsme přece údy jeho těla. „Proto muž opouští otce i matku – aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem.“ Pavel tady vlastně tvrdí, že muž a žena jsou jiní, mají jiné role a úlohy a jinak reagují na druhého, a proto Bůh dal vzájemně vyvažující se princip, který dokáže způsobit, že manželství bude vzkvétat a bude dlouhodobě fungovat. Manželka se poddává muži, muž se odděluje od svých rodičů, aby přilnul ke své ženě a miloval ji obětavou a bezpodmínečnou láskou. Až dosud nic nového. Všimli jste si, pokud čtete různé články nebo knihy o manželství, kolik z nich se snaží působit na muže, aby milovali více nebo lépe? Přesto se nezdá, že by to jejich snaze o tolik pomohlo. Ne, není to proto, že by byli hloupí. Je to proto, že jsme nečetli tu pasáž až do konce. Pavel totiž mluví o tom, že tajemství skvělého manželství spočívá v projevu bezpodmínečné lásky muže k ženě a (tohle pro některé ženy a muže je překvapivé) bezpodmínečné úctě žen k mužům.

Říkám, že je to překvapivé proto, že se nám zdá, že křesťanská láska agapé by měla vždy být bezpodmínečná, a ženy to právem od svých mužů vyžadují. Zároveň však mnozí věříme tomu, že respekt a úcta musí být zasloužená, a proto, pokud si muž nezaslouží úctu, neposkytnu mu ji. Víte, kolik žen je schopno říct svým mužům (a já to slyšel na vlastní uši), kdy říkají: „Mám svého muže ráda, ale nevážím si ho.“ Zkuste si představit, jak by to znělo od mužů ve stejném pojetí: „Vážím si své ženy, ale nemiluji ji.“ Většina žen by byla zdevastovaná, kdy by ji to její muž takto řekl. Proč tedy říkají svým mužům, jak moc si jich neváží? Nebo to alespoň dávají najevo? Je to proto, že předpokládáme, že úcta musí být zasloužená. Žena se bojí, že když prokáže úctu muži, který si ji nezaslouží, on toho zneužije. Jasně, to nebezpečí tu je, ale stejně tak je tu nebezpečí, že když muž projeví svou lásku k ženě, která si ji nezaslouží, ona toho zneužije. Místo, toho Pavel říká: Efezským 5:32-33 Toto je veliké tajemství; já však mluvím o Kristu a o církvi. Ať ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena ať má svého manžela v úctě. Pavlovo použití slov „ať" implikuje naprosto stejný přístup. Jak láska, tak úcta musí být dávány bezpodmínečně. Jinými slovy, žena projevuje své poddání tím, že svého muže respektuje a ctí. Reaguje na vnitřní touhu každého muže vést a být respektován. Neexistuje horší zbraň proti muži než zesměšnění, neúcta a ponižování. Respekt a úcta muže odzbrojí a otupí jeho hroty. Znamená to, že si má žena nechat všechno líbit? Že by snad měla být ničena nebo znevažována? Absolutně ne! Muž projevuje své poddání tím, že miluje svou ženu a obětuje se za ni. Mužova role je milovat ženu jako Kristus: tedy tak, že je připraven za ni i zemřít. Taková láska jsou více než slova, jsou to činy. Pokud bude muž opravdu milovat ženu, ta nebude muset si nechat všechno líbit, protože muži půjde především o její dobro. Nebude znevažována, protože láska je protikladem znevážení. Její názor bude láskyplně brán na zřetel, protože milující neudělá nic bez milované. Láska muže odzbrojuje ženu, protože reaguje na její vnitřní touhu být milována. Ale pokud se žena nenaučí dávat bezpodmínečnou úctu stejně jako očekává bezpodmínečnou lásku, pak o ní budou platit slova Přísloví 21:19  Lepší je bydlet někde v pustině než s hašteřivou ženou hádat se. Možná se vám zdá, že nadržuji mužům. Možná. Počkejte na příští týden na finále Family Festu, a uvidíte. Ale dnes bych chtěl říct, že žasnu, co všechno některé ženy o svých mužích vypustí na veřejnosti. Žasnu, jak moc si dokážou pořád stěžovat. Ženy se naneštěstí domnívají, že svého muže budou motivovat k větší lásce a většímu úsilí tím, že si budou stěžovat a kritizovat. Jenže, takový muž se cítí ponížený a stáhne se nebo začne bojovat, a to bude pro ženu důkazem jeho nelásky.

Dobře, to pro vás není nic extra nového, ale přemýšleli jste proč potřebujeme bezpodmínečnou lásku a úctu? Je to proto, že výzkum za výzkumem ukazují, že od našeho narození jsme formováni svým pohlavím a svou výchovou k tomu, aby se muži naučili být odvážní a dívky pokorné. Nakonec, muži necítí strach, ale zato se za každou cenu chtějí vyhnout studu. Stud je pro ně synonymem ponížení a proto se snaží získat si respekt. Ženy však mužovo omezení studem nechápou, protože jejich problémem není stud, ale strach. Muž ženě říká, že se přece nemá čeho bát, a žena muži říká, že nechápe, proč se stydí požádat o pomoc. Už od našeho narození však nastupujeme odlišnou cestu výchovy. Zatímco ale existují zákony, které chrání ženy před násilím mužů, neexistuje žádný zákon, který by postihoval tvrdě ponižující slova žen, přestože mají na vztah podobně devastující účinek. Řadu žen trápí jejich představa, že muži po svatbě nekomunikují stejně jako před ní. Výzkumy ale ukazují, že muži používají podobná slova a věty. V čem je tedy rozdíl? Rozdíl je v míře skutečného zájmu o druhého. 

A tady přichází čas na můj šílený návrh, který vychází z knihy Marcuse Buckinghama. Ten píše o rozsáhlém průzkumu mezi úspěšnými manželskými páry s cílem zjistit, proč byli dlouhodobě úspěšné. Zdálo se, že nešťastné páry jsou moc rozdílné nebo se pořádně neznají, a že ke štěstí bude tedy podrobné pochopení druhého a nalézání shody v zájmech. Při podrobném zkoumání se přišlo na to, že dlouhodobě úspěšné páry shodně přisuzovali svým protějškům kladné vlastnosti, které ony podle svých slov neměly. Zdálo se, že se jedná o klasický sebeklam. Říká se tomu benevolentní zkreslení, nebo idealizace. Nicméně, vědci došli k závěru, že nejšťastnějšími manželstvími jsou ta, kde manželé zůstávají slepí. Kde si o sobě myslí věci lepší, než ve skutečnosti jsou. Dává to zcela smysl. Snad v žádné jiné situaci nezakládají dospělí dobrovolně své naděje na dobré vůli druhého člověka. Stávají se tedy zranitelnějšími, a má-li ji se cítit šťastni a bezpečně, musí věřit, že jejich vztah je kvalitní a vždy se mohou spolehnout na svého partnera. Jinými slovy, lásku a úctu můžeme začít budovat tak, že najdeme co nejvelkorysejší odůvodnění chování svého partnera a začneme mu věřit i s veřejnými projevy. Šílené, ale umíte si představit, kam nás to může dovést?

Žádné komentáře:

Okomentovat