úterý 24. prosince 2013

Největší dar Vánoc


Dostali jste někdy na Vánoce dárek, který jste nechtěli? Oblíbené pletené ponožky, které nikdy ani nenasadíte nebo knihu autora, který vás k smrti nudí? A co takhle dárek, kterému říkáme „danajský dar“? Například domácího mazlíčka, o kterého se musíte starat, i když na to nemáte chuť? Každá rodina to pravděpodobně zná: Mamíííí, tatíííí, já chci pejska (případně kočičku, rybičku, myšku, ptáčka – dosaďte podle uvážení)! „Ne, protože se o to nebudeš starat.“ Buduuuu! A o měsíc později chodíte venčit pejska a přemýšlíte o tom článku, co jste četli v časopise, kde píšou o psích útulcích. Akorát vás nenapadá historka, kterou byste svým ratolestem vyprávěli, kde najednou „jejich“ pejsek zmizel. Netýká se to jen dětí, dědeček mé ženy Dity, například, jednou babičce na Vánoce koupil kartáč na čištění kabátů. Je to legrační, jak někdy dáváme dárky podle toho, co se líbí nám, že? Když jsme se před více než sedmnácti lety vzali, a trávili spolu první Vánoce, dali jsme si skvělé dárky: Já jsem ji dal knihu a Dita mi dala úplně krásné dva talíře. Naše uvažování šlo následovně, nejdříve moje: Vím, že Dita zatím není nějakou velkou čtenářkou, ale určitě by byla, kdyby měla přísun kvalitní literatury. Když ji koupím tuto knihu, určitě bude vděčná za to, že myslím na její intelektuální potřeby. Její myšlení šlo zhruba takto: Láska prochází žaludkem. Aspoň mi to vždycky říkala máma. Sice zatím moc nevařím, ale když mu koupím krásné, barevné a umělecké talíře, určitě mu bude chutnat víc, a díky tomu mě bude mít raději. Mám vám popisovat naše obličeje, když jsme své dárky rozbalili? Dita: „To sis koupil sobě, ne?“ Já: „Vybavení do kuchyně pro mě?!?“ Aspoň máme na co vzpomínat...

A co takhle dar, který se vám nelíbil, ale pak se pro vás z nějaké příčiny stal důležitým? Pro mě takovým dárkem byla zimní bunda, kterou mi o mnoho let později Dita koupila. Prý jsem se ji v ní líbil, ale já jsem si připadal jako sněhulák. Černý sněhulák, abych byl přesnější, protože bunda byla černá. Byla tak skvěle vyteplená, že měla dokonce polstrovanou kapuci. Už jsem vám řekl, že jsem se cítil jako sněhulák...? To byl dar, který se mi nijak extra nelíbil, ale tento dar mi zachránil život. Dovolte mi to vysvětlit. Asi o dva roky později jsme měli nějaké zařizování v Praze, byl pozdní zimní sychravý den. Pršelo, klouzalo to a bylo celkově nevlídně. Kousek před domem, kde jsem měl to vyřizování a chtěl přejít ulici, říkal jsem si, že si musím dát bacha a přecházet pozorně na přechodu. Což jsem taky udělal. Počkal jsem až přejedou všechna auta, která jsem viděl a pak jsem se vydal na přechod. Byl jsem viditelný zdaleka a sám jsem viděl, že daleko ze zatáčky už vyrazily další auta. Šel jsem rychle, ale neběžel jsem (nejhorší je, když v mrholení uklouznete rovnou na přechodu pod auto, že?) a musím podotknout, že jsem měl kvůli dešti na hlavě onu slavnou kapuci. (Už jsem vám řekl, že jsem se cítil jako sněhulák?) Takže když už jsem na přechodu byl, moc jsem nesledoval jak rychle se auta blíží, protože jsem byl přesvědčen, že mě dobře vidí.

Což je pravda, viděly mě. Ale nezpomalily. Řidič mi později řekl, že doufal, že než dojede k přechodu, budu už na druhé straně a nějak nepočítal s bržděním. Já jsem ovšem na přechodu neběžel… Náraz to byl pořádný. Bylo to, jako by vám vypnuli v hlavě soundtrack s hudbou. Svět se se mnou točil, a vzpomínám si, že mi v hlavě probleskla myšlenka: „To je magor, on to do mě fakt našil…!“ Nemohl jsem tomu uvěřit. Ovšem dopad na tramvajové koleje byl tvrdý. Naštěstí tramvaj, která tam zrovna jela, to stačila přede mnou ubrzdit. Jinak bych si krutou realitu uvědomil ještě více. Hlavou jsem praštil o koleje, naštěstí přes svou polstrovanou kapuci. Má první slova k řidiči nebyla hezká. Viděl jsem nějakého vyklepaného podnikatele, který si právě rozbil o mě přední sklo a natloukl kapotu. Na zemi jsem dokázal pohnout všemi končetinami a nějak jsem věděl, že ani tentokrát nemám nic zlomeného. Za pomoci řidiče tramvaje a auta jsem vstal, řidič mě pak odvezl na hotel a zaplatil škodu. Ovšem, ve vzduchu si toho hodně uvědomíte. Kromě výroku, že život je jako pára nad hrncem, jako květ, který uschne, jsem si uvědomil, že mám na sobě bundu, kterou nemám rád (cítím se v ní jako sněhulák, pamatujete?), ale která mi právě zachránila život. Tohle bývá náš problém s dary: Nedokážeme totiž odhadnout budoucnost, protože ta se ještě nestala, je otevřená a nepředvídatelná. Dar, který se zdá jako zbytečný nebo nepříjemný, se může ukázat darem, na kterém doslova visí náš život.

Vánoce jsou příběhem daru: Narodil se Spasitel, zachránce a nabízí pokoj lidem dobré vůle, nabízí radost ze záchrany a naději na lepší budoucnost. Proto si k památce na největší dar, nabízíme dárky: z lásky a pro radost. Jenže, když si podrobně přečtete Vánoční příběh v evangeliích, vypadá to na dar, který nikdo nechce. Uvědomujete si, kdo byla Marie? Byla to velmi mladá dívka, pravděpodobně teenagerka, možná ji bylo tak patnáct let, která měla upřímnou víru v Boha. Byla zasnoubená Josefovi, který byl (jak bylo tehdy zvykem) pravděpodobně o dost starší. Sňatky byly většinou domluveny rodiči, když byla dívka ještě mladá a podle tehdejších poměrů od okamžiku zasnoubení nastalo jednoroční období, kdy se snoubencům sice říkalo manželé, ale dívka stále žila se svými rodiči. Toto jednoroční období mělo symbolizovat čistotu jejich slíbeného svazku: pokud by v té době porodila dítě, bylo jasné, že nezůstala pro svého manžela čistá, a kvůli nevěře by byl svazek rovnou anulován, dívka vystavěna posměchu a trestu, a muž byl terčem posměchu, že jeho vybraná žena byla dívka lehčích mravů. K Marii, k této upřímné dívce uprostřed tohoto čekacího období přichází anděl s oznámením, že ji dává skvělý dar: Má se radovat, protože si ji Bůh vybral, aby porodila Mesiáše, kterého přímo do jejího lůna stvoří on sám, a kterému dá jméno Ježíš, protože on vykoupí svůj lid z jejich hříchů. Opravdu skvělý dar. Jenže se nehodí, když jste zasnoubení s místním podnikatelem s nábytkem, a máte demonstrovat čistotu. Marie se lekla, ale také začala přemýšlet, snaží se porozumět: „Jak mohu porodit dítě, když nežijí s mužem?“ Po andělově ujištění, že u Boha není nic nemožného pak prohlašuje (Lukáš 1:38): „Hle, jsem služebnice Páně. Ať se mi stane podle tvého slova!“

Tohle jsou slova statečné ženy. Jen se zamysleme. Po selhání prvních lidí je celý svět ztemnělý a pod vládou smrti. Skoro to vypadá, jako by Bůh hledal způsob, jak by do tohoto temného světa znovu mohl vejít. Zaklepe u Marie, protože potřebuje lidskou svobodu. Nemůže člověka, kterého stvořil svobodným, a který svobodně jeho vládu odmítl, vykoupit bez jeho svobodného přitakání Boží vůli. Marie je statečná a přijímá dar, který nechtěla, po kterém netoužila, a který si nevysnila: tento dar ale nakonec zachrání její vlastní život. Marie byla statečnou ženou, která se stala matkou pouhým přitakáním Boží vůli. Slovo do ní vstoupilo a stalo se plodným skrze její poslušnost. Jenže, v této chvíli si to sama neuměla vůbec představit. A pak je tu Josef. Umíte si představit, jak Mariin andělský příběh musel znít jeho uším? „Jo, jasně, navštívil tě anděl. A kde, že ses s ním potkala? Jo, jasně! V ložnici!“ Jen trochu si umíme představit, jakou hořkost musel cítit, jakou zradu od Marie. Musel si myslet, že jeho vyvolená mu byla nevěrná...

Josef ale Marii upřímně miluje a tak ji nechce vystavit veřejnému posměchu. Raději ji propustí potají. Jasně, zbožní Židé na Mesiáše čekají. Ale takhle si jeho příchod nepředstavovali. To je námitka, kterou ostatně slyším často: proč přišel Ježíš tak nenápadně a nepoznán? Vždyť, jak by podle tebe měl Bůh přijít na tento svět? S fanfárami? V moci? Co možná nejveřejněji? Ve své nebeské slávě? A pak se i on setkává s andělem a chápe, že se tu odehrává něco, čemu nerozumí, ale protože je zbožný, přijímá dar, který si nevysnil, který nechtěl a po kterém netoužil. Pověst o nemanželském dítěti se jich ale bude držet. Cena za dárek, který nikdo nechce. Marie byla neuvěřitelně statečná žena a Josef byl neuvěřitelně statečný muž, kteří si ani neuměli představit, že přijetím daru, který nechtěli, jim tento dar zachrání život. Josefe, dokážeš si to představit? Marie, umíš si představit, kdo je vlastně tento tvůj syn? Dokážeš si představit, co udělá? Dokážeš si představit, že tento dar, který sis nevysnila, se stane Vykupitelem a Zachráncem všech lidí?

V Ježíšově příběhu jsou dva momenty, kdy Bůh svým působením bezprostředně zasahuje do hmotného světa: narození z panny a zmrtvýchvstání, kdy Ježíšovo tělo nezůstalo v hrobě a nepodlehlo rozkladu. Oba momenty jsou pro moderního člověka skandální: podle něho může Bůh působit v myšlenkách a idejích, ale ne v hmotné rovině. To nás ruší, protože to tam nepatří. V hmotném světě si chceme žít po svém. Jenže o to jde: Pokud je Bůh Bohem, nepohybuje se jen ve světě myšlenek a idejí. Jde o otázku: Patří mu i hmota? Pokud totiž Bůh nemá moc nad hmotou, není opravdu Bohem. Ale on tuto moc má, a početím a vzkříšením Ježíše otevírá nové stvoření: Jako náš Stvořitel je i naším Vykupitelem a Zachráncem. Apoštol Pavel později napsal do Říma tyto slova (Římanům 8:31-32): Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám!? Neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal ho za nás za všechny; jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní? Když je Bůh s námi - Immanuel, Bůh v sousedství - jak by nám spolu s ním nedaroval úplně všechno...!

Je mi zcela jasné, že ne všichni prožíváte krásné a veselé Vánoce: možná tě vyhodili z práce, bojuješ s nemocemi, ztratil si rodinu, postrádáš radost a bojuješ se zlozvykem, který tě ovládá. Vánoční příběh je ale příběhem daru, který ti dnes Bůh nabízí. Je to dar naděje. V tomto daru ti Bůh dává víc, než si umíš dnes představit. Jenže, my si nedokážeme představit budoucnost, a co nám Ježíšův dar přinese. To je ale problém s dary, že? Je to statečný krok do neznáma, který udělala Marie, a který udělal Josef. A je to statečný krok do neznáma, který Bůh chce i po tobě. Jednoho dne pak vše začne dávat smysl, protože dar naděje se promění ve vykoupení, záchranu, odpuštění a spásu. Možná, opravdu možná tak o letošních Vánocích u svého srdce pocítíš závan naděje. Naděje, že se věci změní. Naděje, že máš budoucnost. Naděje, že Bůh má pro tebe plán, protože tě miluje. Naděje, protože Ježíš není tuctové vánoční dítě, ale Vykupitel, Spasitel a Zachránce. Je doslova úžasný Pán.

Žádné komentáře:

Okomentovat