sobota 11. dubna 2015

Element Vision Sunday: Inspirujeme lidi, aby následovali Ježíše

Pokud jste přišli do Elementu v posledních několika letech, možná jste si všimli, že neděláme některé věci, které dělají jiné církve, a místo nich děláme zase jiné, které jiné církve nedělají, nebo některé věci děláme jinak. Je to proto, že máme nějakou vizi. Věděli jste, že přesně to je jedním z hlavních klíčů porozumění lidskému chování? Všechno, co děláme a neděláme, má svůj konkrétní důvod (někdy vědomý a jindy podvědomý). Tyto důvody vyplývají (nebo by měly vyplývat) z konkrétní vize. Starověký král Šalamoun považovaný svými vrstevníky za nejmoudřejšího člověka na světě (měl všeobecný a velmi hluboký přehled o mnoha disciplínách), napsal knihu plnou krátkých a výstižných přísloví, které ilustrovaly moudré pozorování světa, jaký je a jak funguje. V Přísloví 29:18 Kde chybí zjevení, lid ztrácí zábrany, kdo ale plní Zákon, ten je blažený. Slovo zjevení se taky někdy překládá jako vize nebo prorocký vhled. Bez tohoto zjevení nebo vize lidé žijí bez zábran a bez směru, dokonce můžeme říct, že žijí bez záměru. Vize je obraz vysněné budoucnosti, který nás vnitřně zapaluje. Jistě to znáte, když máte cíl nebo plánujete vysněnou dovolenou, nebo plánujete skončit školu, nebo se chystáte nastoupit do nového zaměstnání. Jste nadšeni a doslova chcete vyskočit z postele, protože se nemůžete dočkat. Oproti tomu, když nemáte vizi nebo nadšení, směr či záměr, jen se tak z postele vyválíte. Chybí vám motivace. Dny jen přežíváte. Skutečně každý z nás potřebuje vizi, cíl nebo směr pro svůj život. Samozřejmě, když máte vizi a chcete jít nějakým směrem, o kterém jste přesvědčeni, že vám ho dává Bůh, pak je jasné, že je také mnoho věcí, kterým musíte říct ne. Vize totiž omezuje. Vize dává směr, ale znemožňuje bezbřehou svobodu. Vize dělá z naších kroků cílené postupy.

Dobrou zprávou je, že Bůh má plány a záměry pro nás a pro naší budoucnost, jak napsal starozákonní prorok Jeremiáš v nejtemnějších momentech izraelské budoucnosti. Pokud patříte mezi ty, kteří v Boha věří, pak byste neměli kráčet jen tak “nazdařbůh”. (Zajímavé české slovo, že? Podle slovníku znamená “pohyb bez určeného cíle”. Všimněte si, z čeho je ale toto slovo stvořeno - říkáš “nazdar Bohu”.) Ne, Bůh má pro nás mnohem lepší budoucnost, než je žít “nazdařbůh”. Proto potřebujeme vizi, zjevení, abychom mohli jít jasným směrem. Platí to také pro nás jako pro celek. Také Element potřebuje mít jasnou vizi nebo zjevení, kam jdeme a proč děláme to, co děláme. A potřebujeme vědět, k čemu nás Bůh specificky volá. To je důvod, proč jsme se rozhodli dělat Vision Sunday

Začít ovšem musíme trochu s naší historii, protože Element začal s konkrétní vizí. Před 14 lety nás s Ditou Bůh nezávisle na sobě vedl k nápadu se přestěhovat do Hradce Králové a začít tady církev pro lidi, co nemají rádi církev, co nechodí rádi do církve (církví jen pro křesťany je přece jen docela dost). Oba jsme prožili toto povolání různě a jiným způsobem, oba však velmi silně. Když mi Bůh dál vidění ohledně toho, co se později stalo Elementem, řekl mi, že mi dává velmi specifickou vizi pro církev. Později jsme tuto vizi, tento obraz, který jsem viděl, zachytili do hesla, které provází Element celých 12 let: Srozumitelná církev, která rozumí lidem. Byl to obraz církve, která se bude snažit vše, co dělá, dělat maximálně relevantně a srozumitelně, aby každý, kdo ji navštíví, rozuměl tomu, o čem mluvíme, bez ohledu na to, na kterém bodě své duchovní cesty právě je: ať je ateista, agnostik, hledající člověk, zmatený nebo věřící. Nechtěli jsme souhlas s tím, co říkáme, chtěli jsme porozumění. Proto jsme chtěli vytvořit prostředí, kde každý může poznávat Boha svým vlastním způsobem a svou vlastní rychlostí. Chtěli jsme vytvořit neodolatelné prostředí, které bude inspirovat lidi, aby následovali Ježíše. Proto jsme sem přišli a proto jsme Element začali. 

Máloco je větší radost, než vidět lidi, kteří se obracejí od ateismu k víře, aniž by je někdo tlačil, manipuloval nebo nějak tvrdě přesvědčoval. Jsem také potěšen, že můžeme na našich setkáních vidět lidi doslova všech generací, přitom průměr Elementu je stále okolo 30 let. Dosáhli jsme toho jen díky neúnavné práci a službě mnoha původních dobrovolníků, kteří k nám od počátku zvali své přátele, z nichž se mnozí vydali na cestu víry. To je velká radost. Máloco mi udělá radost jako křty lidí, kteří se rozhodli zemřít vnitřně sami sobě a začali žít s radikální láskou Ježíše. Platí tak pak slova Pavla (2. Tes 1:3) Bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým. Tento verš shrnuje základní poslání církve: Pomoct růstu tvé víry, a rozvinout tvé vztahy, aby byly plné lásky. To se snažíme dělat. Ale Hradec Králové má mnohem více lidí, a drtivá většina z nich v životě chodí nazdařbůh. Co by se muselo stát, abychom najednou viděli se obracet k Bohu ne jednotlivce, ale stovky nebo tisíce lidí najednou? 

Potřebovali bychom pozvat všechny svoje známé do Elementu. Potřebovali bychom pro to také další stovky dobrovolníků. Potřebovali bychom obnovenou vizi toho, co děláme a proč to děláme. Když jsem přemýšlel a modlil se za to, co má být součástí této obnovené vize pro srozumitelnou církev, která rozumí lidem, měl jsem velmi silný dojem, že existuje jedna hodnota, kterou musíme zařadit mezi své klíčové hodnoty. Tato hodnota nám pomůže inspirovat lidi, aby následovali Ježíše. K tomu totiž potřebujeme více než jen skvělé nedělní setkání, potřebujeme k tomu lidi ochotné se otevřít na to, co pro ně Bůh chystá. Takhle zní ta hodnota: 

Otevřenost: Vedeme lidi k otevřeným očím (aby si všímali okolo sebe), otevřené mysli (aby hledali, zkoumali a kladli otázky), otevřenému srdci (aby rostli ve víře a byli otevřeni změně), a otevřeným rukám (aby byli ochotni udělat cokoliv je potřeba). 

Tato otevřenost vytvoří komunitu, která bude neodolatelná. Otevřené oči pomohou vytvořit komunitu zájmu, otevřená mysl vytvoří komunitu rozvoje, otevřené srdce vytvoří komunitu lásky, otevřené ruce vytvoří komunitu služby. Proto věřím, že nás Bůh volá k otevřenosti. Abychom se jako církev dostali na větší úroveň, potřebujeme otevřené ruce všech. Abychom jako církev rostli v Bohu, potřebujeme otevřená srdce k proměně. Abychom byli úspěšní osobně i společně, potřebujeme mít otevřenou mysl. Abychom vypěstovali komunitu lásky, potřebujeme si sebe vzájemně aktivně a odvážně všímat.

Když si totiž budeme všímat, uvidíme potřeby a příležitosti, o kterých jsme ani nevěděli, že jsou. Když budeme mít otevřenou mysl, nic pro nás nebude nemožné – proč by taky mělo? Když budeme mít otevřené srdce, budeme otevření na změnu, proměnu Boží láskou a Boží mocí a budeme otevření na lidi. Když budeme mít otevřené ruce, dokážeme společně mnohem více než sami. Bůh má pro tebe směr a úlohu, kterou máš hrát ty. Budeš k tomu ochotný? Stane se pro tebe otevřenost očí, mysli, srdce a rukou tvým životním stylem? Pokud ano, myslím, že spolu uvidíme v Elementu skvělé období.

Žádné komentáře:

Okomentovat