středa 1. dubna 2015

Proč letos v Elementu slavíme Velikonoce v sérii setkáních #CrossEqualsLove


Tento týden slavíme největší křesťanské svátky, které jsou v Česku (zejména díky volnému pondělí) zatlačeny v nových církvích (tedy v těch, které se neřídí pravidelným liturgickým kalendářem a tradičními setkáními) do pozadí mnohem více než Vánoční svátky. Což je škoda. Ale je to docela pochopitelné, jen se zamysleme:

Velikonoce jsou na rozdíl od Vánoc svátky, které je těžké uchopit. Vánoce jsou hezké, narodilo se děťátko, pokoj lidem dobré vůle, mudrci z východu, Bůh se přiblížil lidem, radujme se, dávejme si dárky a veselme se. Ale Velikonoce? Pokud si vezmeme jejich původní základy (schválně v množném čísle), ani jeden příběh není moc „hezký“. V prvním, židovském, se jedná o obětování beránka a vybití prvorozených synů Egypta. Hodně krve. Na veřejích beránkovy, na zemi prolité od mrtvých synů. A křesťanský základ? Kristus na kříži, zbičován, zbit a zhanoben. A křesťané, kteří slaví Ježíšovo vzkříšení? Pronásledováni od začátku právě pro tuto zprávu.

Velikonoce jsou ovšem největšími křesťanskými svátky, protože si u nich připomínáme vzkříšení Ježíše z mrtvých, což je historický základ víry a smysl křesťanské naděje v obnovu hříchem a zlem poničeného světa. Vždyť Bible samotná jde tak daleko, že tvrdí, že pokud se příběh vzkříšení nestal, pak jsou křesťané těmi nejubožejšími lidmi na světě. Ale pokud se příběh popisovaný v evangeliích opravdu stal, pak to dramaticky mění situaci: svět má svůj smysl, lidé mají svou naději, a tvůj život může prožít nový start. Pokud příběh evangelií je pravdivý a Ježíš vstal z mrtvých, pak platí o něm všechno, co o sobě říkal: platí to, že je Pánem nad zákonem, že je Stvořitelem, a že je Bohem. Jeho slova platí.

Pak také platí jeho slova o lásce. Ježíš vyučoval o lásce a dával ji na první místo. Lásku považoval za hlavní poznávací znamení svých učedníků, bylo to nové přikázání, které jim dal. Navíc po nich nechtěl jen vzájemnou lásku, ale chtěl také rozhodnutí milovat jejich nepřátele. Poselství lásky se možná v průběhu času vytratilo a nahradila ji touha „mít pravdu“ ve formě doktrín a kréd popisujících správnost víry. Jako bychom se lásky báli. Jako by to bylo málo. Jenže, Ježíšovo pojetí lásky však nebylo ve smyslu hipisácké verze všeobjímající květinové lásky s přáním světového míru. Slovy Andy Stanleyho, jeho láska byla na něm vykreslena jeho vlastní krví a slinami jiných lidí. Jan (15:13) zachycuje Ježíšova slova: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Jaká obrovská hloubka tohoto výroku! Ježíš totiž lásku nejen vyučoval, ale žil – až tak, že položil život za své přátele. Proto jsou Velikonoce oslavou Ježíšovy lásky.

Proto jsme se pro letošní Velikonoce v Elementu inspirovali kampaní církve Hillsong (†=), která je postavena na obrazu, že kříž se rovná lásce. Na kříži totiž Ježíš demonstroval svou ochotu lásku nejen učit, ale žít tak radikálně, až ke smrti. A díky jeho lásce dnes můžeme žít a milovat i my, jeho následovníci. A protože naší letošní hodnotou (představenou na Vision Sunday) je otevřená mysl, otevřené srdce, otevřené oči a otevřené ruce, rozhodli jsme se zkusit něco, co jsme v Elementu zatím nikdy nedělali: Oslavíme Velikonoce v sérii setkání, kdy budeme slavit jeho lásku podobně, jako křesťané různých generací a různých kultur dělali po dva tisíce let.

Mimochodem (když už jsme u toho), věděli jste, že církev nevznikla před sto nebo dvě stě lety? Věděli jste, že stojíme na ramenou Ježíšových věrných následovníků, z nichž mnozí za svou víru zaplatili také svým životem? Tyto Velikonoce se tedy spojíme i s naší minulostí a budeme slavit Ježíše, který zemřel, vstal z mrtvých, a který se znovu vrátí, společně s oblakem svědků (viz Židům 12:1), kteří kráčeli touto cestou před námi. Zároveň však nejsme poutání žádnou konkrétní tradici nebo liturgií, takže máme svobodu některé věci spojit, nebo je dát v jiný den, nebo celkově celé setkání upravit. Co tedy budeme dělat na Velikonoce v Elementu?

Čtvrtek 2.4. 19:00 Zelený čtvrtek
Na zelený čtvrtek si církev tradičně připomíná ustanovení poslední Ježíšovy večeře s učedníky. My si však tento den připomeneme Ježíšův triumfální vjezd do Jeruzaléma a jeho poslední dny se svými učedníky. Byl to právě ten moment, kdy lidé volali Hosana, a kdy oslavovali Ježíše jako přicházejícího Mesiáše. Ježíš jejich chválu přijímal. Zároveň však moc dobře věděl, že jeho slova o radikální lásce a oběti se brzy naplní jeho vlastní obětí. Na tomto setkání tedy vyjádříme vděčnost Kristu za jeho lásku.

Pátek 3.4. 19:00 Velký pátek
Velký pátek je nádherným vyvrcholením Ježíšovy radikální lásky: Kristus položil svůj život za nás. Ježíš si doslova s námi vyměnil místo. Jeho kříž vypadal jako porážka, ale díky jeho kříži můžeme být zachráněni od hříchu a smrti, díky jeho kříži jsme uzdraveni, díky jeho kříži máme pokoj, který převyšuje tento svět. S láskou ke Kristu tedy na tomto setkání oslavíme jeho oběť památkou Večeře Páně.

Sobota 4.4. 19:00 Bílá sobota
Ve východní církvi je zvykem na Bílou sobotu slavit liturgii připomínající pomazání Kristova těla, uložení do hrobu a rozvíjející tajemství Kristova „sestoupení do říše mrtvých“. My si však uvědomujeme, že právě ty těžké chvíle mezi Ježíšovou smrtí a jeho vzkříšením jsou symbolem snu, který zemřel. Všichni to známe: Jsme nadšeni ze zaslíbení a smutní, když se dlouho nic neděje. Učedníci ještě netušili, že je čeká neděle a Ježíšovo vzkříšení. Jediné, co viděli, byla jejich vlastní bolest ze snu o Mesiáši, který zemřel. Možná jsme právě teď v podobné situaci, kdy se některé věci v našem životě vůbec nehýbají. Náš sen umřel. Ale neděle je blízko. Proto se na tomto setkání budeme modlit jeden za druhého s očekáváním, že Bůh uvede v život svá zaslíbení v našem životě.

Neděle 5.4. 10:00 Velikonoční neděle
Ježíšovo vzkříšení je centrálním bodem křesťanské víry: je to historické potvrzení Ježíšovy identity a jeho poslání, a je to zaslíbení naděje obnovy zničeného a ztraceného světa, který je poddán marnosti. Ježíšovo vzkříšení započalo něco zcela nového, novou naději a nový život, ke kterému v moci jeho zmrtvýchvstání můžeme vkročit spolu s Ježíšem i dnes. Na Velikonoční neděli oslavíme Ježíšův život, na kterém můžeme mít podíl dnes i my.

Tohle budou Velikonoce v Elementu. Protože †=

Žádné komentáře:

Okomentovat