středa 14. března 2018

FamilyFest18 | Manželský ring: Férová bitka

Láska dokáže divy. Všimli jste si toho? Když se muž a žena zamilují, mají jasnou tendenci přehlížet cokoliv by se jim na druhém člověku za jiných okolností nepozdávalo. Někdo má například trapný iritující smích, nebo má divný způsob, jak se chová k dalším lidem. Pokud se zamilujeme, nejenže tyto záležitosti přehlížíme, dokonce nám připadají roztomilé. Láska je příliš krásná na to, abychom se zabývali takovými zbytečnostmi! Láska je k takovým malichernostem slepá. Byl to Shakespeare, kdo jako první použil proslulé rčení v Kupci Benátském, že láska je slepá. Zajímavé je, že o stovky let později londýnští vědci zjistili, že láskyplné pocity skutečně potlačují v mozku kritické myšlení. Výzkum ukazuje, že když se k někomu cítíme blízko, intimně blízko, náš mozek ignoruje potřebu důsledně zkoumat osobnost a charakter tohoto člověka. Jinými slovy, cítíme-li k někomu vřelé pocity, potlačujeme negativní hodnocení. Láska je opravdu slepá. 

To je jistě krásné (a dokonce bych řekl, že pro tvorbu vztahu velmi důležité). Problémem je, že stejně slepá je i nenávist. Když páry procházejí zklamáním, jejich potřeby jsou ignorovány, a jejich srdce prožívá zranění, nakonec se zaměřují jen na negativní věci u svého partnera – úplně stejně jako se dřív zaměřovali jen na pozitivní stranu. A stejně jako dříve byli slepí k čemukoliv negativnímu u svého partnera, jsou slepí k čemukoliv pozitivnímu u svého partnera. Už jsem to zmínil minule. Prohrávající tým nedělá všechno špatně – dělá jen něco špatně. Žádné manželství nedělá všechno špatně. Jen možná něco. Přesto není neobvyklé slyšet manžele v konfliktu říct, že si opravdu nepamatují nic dobrého o sobě vzájemně nebo o svém manželství. 

Vítejte zpátky v manželském ringu! Toto je druhá část FamilyFestu, jedna z přednáškových sérií církve Element. FamilyFest děláme z celé řady důvodů: Od pěstování pozitivní manželské kultury až po pomoc těm, kteří v manželství jsou nebo se na ně jednou budou chystat. Letošní rok tady máme téma konfliktů a usmiřování. Proto název Manželský ring. Konflikty a hádky v manželství box připomínají: je to strategická hra jak udělat výpad a uštědřit druhému porážku. Proto se mnozí lidé snaží konfliktu vždy vyhnout, jenže jak zjistíme, nebývá to dobrá strategie. Být neustále pasivní a nejít do konfrontace může vypadat skvěle, ale žel u většiny lidi zvyšuje riziko jiné formy bitvy: Pasivně agresivní manipulaci, pomluvy a kritického ducha, trvalou poddajnost (kdy už manželství není vztah rovnocenných partnerů) a podobně. To už mám raději férovou bitku! Právě o férové bitce si dneska povíme trochu víc. Konflikt je totiž zcela normální. Je to úplně normální součást života, konflikty nás posunují kupředu, protože nás nutí řešit zatuchlé nebo zadrhnuté záležitosti. Někdy slyšíme dobře míněnou radu: „Vyhněte se konfrontaci.“ Paradoxně, vyhnout se konfrontaci bývá tou nejhorší možnou variantou, jak řešit vzájemný konflikt. Páry, které odmítají konfrontaci, strkají své nedorozumění a spory pod koberec, aby tam narostla hora, o kterou se jednou přizabijeme. Právě proto je konfrontace ozdravný proces. Už Ježíš k tomu nabádal (Matouš 18:15-16): Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže tě poslechne, získal jsi bratra.

Zpátky ke slepé lásce. Co se změnilo? Změnilo se naše nastavení ve vztahu. Vztah (v manželství to platí tuplem) není nikdy statický, neustále se vyvíjí, mění a roste (nebo se smršťuje). Na začátku jsme beznadějně a slepě zamilováni. Naneštěstí, euforické pocity intenzivní zamilovanosti mají zpravidla jen dvouletou účinnost. Pak padáme zpět do reality, kde se rozdíly stávají opravdovější. Rozdíly nás přitom svedly dohromady. Neříkají zamilovaní, že on/a mě prostě úplně doplňuje? Rozdíly však mohou být doplňující nebo se vzájemně křížící. Doplňující rozdílnosti jsou vnímány jako hodnota, křížící rozdílnosti jako překážka. Když jsou rozdíly vnímané jako hodnota, manželé spolu mohou fungovat v harmonii a život je krásný (příklad: on rad vaří, ona ráda zdobí a uklízí – mají pocit, že patří k sobě, milují se, nemohou bez sebe žít). Když jsou však rozdíly vnímané jako překážka, je to jiný příběh (příklad s nedělním fotbalem v televizi a ztrátou času). Výsledkem jsou slzy, nešťastný pár. Háda je zaručena. Jenže, co taková hádka dokázala? Říkáme si, že nic. Ale to omyl. Ta hádka byla velmi účinná, jen negativně. Vytvořila větší emocionální propast mezi manželi, kteří se nyní vnímají spíše jako nepřátele, než přátelé. Oba cítí, že ten druhý je iracionální a nedává smysl, co řekl/a. Stimulovali hněv, zranění a zpochybňující otázky: „Co do něho vjelo? Má mě ještě rád? Možná jsem si ho neměla brát.“ Zároveň tato hádka nic nevyřešila, takže konflikt zůstal někde mezi. Odteď si Honza pustí sport tajně s pocitem viny, že manželka je nespokojená. Jana si každý nedělní večer bude stýskat, že Honza miluje fotbal víc než ji.

Tak to ale nemusí proběhnout. Musíme si uvědomit, že mezi konflikt a hádka není totéž! Konflikty vycházejí z naší jedinečnosti. Cílem konfliktu ovšem není změnit naší rozdílnost a přizpůsobit se druhému, cílem je začít rozdílnost vnímat jako hodnotu. Konfrontace nám pomáhá poznat druhého a zjevuje vzájemné pocity ohledně různých situací. Pro vzájemné sblížení je nezbytný. Mimochodem, někdy ani neznáme svou rozdílnost, dokud se nedostaneme do konfliktu. Možná jsme konflikt nečekali, možná s ním neumíme pracovat. Je to koneckonců umění, které se učíme. Nerodíme se s přirozenou výbavou, jak řešit konflikty. Proto se vzájemnému porozumění musíme učit, a manželství je skvělá škola! Jen otevřený a neřešený konflikt se stane překážkou. Neřešený konflikt z přátel dělá nepřátele. Tehdy k našemu “přátelství” přidáváme předponu “ne”. 

Možná si vzpomínáte, že minule jsem vysvětloval, že přátelství jako jeden z druhů lásky je (či by mělo být) důležitým základem manželského vztahu. Přátelství je křehká věc, je to láska vůle. Svobodné rozhodnutí, odhalené duše. Když ovšem dlouho neřešíme svůj konflikt, přátelství dostává ránu. Někdy volíme klid před mluvením pravdy, jenže nakonec je to špatné rozhodnutí. Pokoj je stále těžší udržet a nakonec do vztahu vkročí duch nespokojenosti a zklamání, který pomalu přeroste v hněv, pak hořkost a nakonec nenávist. Vztah může zemřít uvnitř, zatímco na povrchu máme klid. Je to takové to tsunami schované pod hladinou moře. Na hlubině je to jen vlnka, ale až dorazíme k břehu, stává se z toho zničující vodní masa, která zlikviduje vše, co ji stojí v cestě. Proto je konfrontace důležitá. Už autor Přísloví řekl (27:5-6): Lepší otevřené pokárání nežli tajené milování. Bezpečnější jsou rány od přítele než hojné polibky od soka. Skrze konfrontaci tak zjistíme, že všichni nemyslí jako my, nemají stejný pohled na věc, a nemají stejné emocionální a duchovní potřeby jako my. Řešený konflikt (dobrá konfrontace) přátelství naopak upevní.

Konfrontace se jistě nemusí odehrávat formou argumentační hádky. Taková hádka pochází z právnického prostředí, kdy se právníci snaží zapůsobit na soudce či porotu, že jejich klient má pravdu a je vinný (nebo nevinný). Apelují na rozum a logiku soudce. Implikace je jasná: Každý rozumně uvažující člověk se mnou musí souhlasit. U soudů tato strategie funguje, ale v manželství ne. Hlavně proto, že v manželství nám chybí soudce, který drží argumenty ve správných mantinelech, připouští nebo ruší námitky a rozhoduje, na kterou stranu se spor přikloní. V manželství jsme oba advokáti, ale nemáme soudce. Kdykoliv se jeden z nás pokusí hrát si na soudce, konflikt se stává neřešitelným mírovou cestou. Nakonec jeden vyhraje, druhý prohraje, nebo jsme vyhádali příměří, remízu. Příměří však není mír, je to klid zbraní do příští války. Obě strany zůstávají roztrpčené, zraněné a zahořklé, takže to nic neřeší. A vítězství dosažené pouhou silou argumentů v hádce je také nestálé. Poražený nakonec přijde s jiným argumentem a spor vypukne nanovo. Hádka plná argumentů tedy zpravidla nic nevyřeší, je jasné, že láskyplný vztah je charakterizován porozumění, ne hádkou. Všechno je to o postoji. Konfliktní jedinec chce, aby bylo po jeho. Chytrý pár hledá řešení společně. Začíná tím, že vnímá druhého jako hodnotného jedince. V tom má židovsko-křesťanská kultura nezastupitelnou roli: Přijímáme, že jsme stvořeni k Božímu obrazu a přitom zcela jedinečně, naše rozdíly tedy nejsou defektem, ale jiným projevem Božího vzoru. Proto si můžeme dovolit brát svého partnera s důstojnosti a úctou. Proto můžeme hledat jiný způsob řešení konfliktů.

Nám se s Ditou osvědčila rada Garyho Chapmana o různých typech řešení konfliktů: Setkání uprostřed. V této strategii pár nachází řešení někde napůl cesty mezi původními přáními. Oba se vzdávají část toho, co chtějí a také získávají část toho, co chtějí. Kompromis se dívá na to, co jsme ztratili, tady je to více pozitivní, díváme se na to, co jsme získali. Setkání na jedné straně. Tato strategie zahrnuje stejné naslouchání a potvrzování jako setkání uprostřed. Nakonec se však oba shodnou na tom, že navrhované řešení jednoho z páru se hodí v této situaci pro oba a dobrovolně tak tuto stranu volí. Setkání později. V této strategii se pár nedokáže shodnout na setkání uprostřed ani na jedné straně, proto si volí “souhlas s nesouhlasem” a rozhodnutí o této věci odloží na jindy. Možná není správná chvíle nebo prostředí pro rozhodnutí. Nejedná se jen o příměří (kdy zbraně utichnou), jedná se o rozložené jednání na delší časový úsek. Ne všechno musíme rozhodnout tady a teď. Obvykle tíhneme k jednomu typu, ale musíme se naučit využívat všechny tři.

Když mluvíme o konfrontaci, která nakonec přátelství upevní, rád bych na závěr dnešní části řekl několik praktických rad pro férovou bitku. Začneme zde: Vyjasnění. Před samotnou konfrontací uděláš dobře, když se zamyslíš nad sebou samým: Proč se vlastně zlobím? Co se skrývá na pozadí mého hněvu? Čeho chci dosáhnout? Jakmile se lidé dostanou na určitou úroveň hněvu, stane se jediným cílem vyhrát hádku, ublížit nebo uniknout. Zapomínají přitom na nejdůležitější otázku: Jaký měl být výsledek té situace? Co vlastně chci? Časoprostor. Najít správný čas a místo ke konfrontaci je velmi důležité. Opatrnost. Apoštol Pavel napsal v Galatským 6:1 (SNC): Bratři, když už se někomu stane, že klopýtne a dopustí se něčeho nesprávného, snažte se vy, kteří jste duchovně na výši, podat mu pomocnou ruku bez vší povýšenosti; nezapomeňte, že zítra se vám může přihodit totéž. Píše tu o jisté opatrnosti, protože když budeme ke konfrontaci přistupovat povýšeně, s kritickým duchem, můžeme dopadnout taky tak. Musíme začít u sebe. 

V boxu existuje také nečistá rána, rána pod pás. Tady jsou příklady ran pod pás v konfrontaci:  Kompost. To je moment, kdy na jeden problém hodíme další možné incidenty, takže není možné pracovat na řešení, protože systém je přesycen. Přepadení. Nikdy nedovolíme druhému mít pravdu, včetně tak osobních věcech jako jsou preference, pocity nebo zkušenosti. Klaun. Jeden z partnerů v konfliktu začne používat sarkasmus a vše transformuje do legrace, která však působí jako zesměšnění. Psycholog. Každý z nás si rád hraje na psychologa, který analyzuje ostatní lidi. Někteří na to dokonce máme i vzdělání. Ale v hádce je tato hra na psychologa zničující a zbytečná. Dominance. Snaha pomoci za každou cenu i proti vůli druhého se vždy zvrhne do manipulace a zvětší konflikt. Sběratel. Někteří lidé na nic neodpoví, ale zranění, nespravedlnost nebo osočení si v sobě uloží do sbírky, aby to mohli v jiném okamžiku (a jiném sporu) vytáhnout z kapsy a použít. Přesilovka. Agresivní nebo naopak pasivně-agresivní chování je součástí snahy dominovat. Patří tady i snaha mluvit pořád (a druhého nepustit ke slovu), či naopak odmítnout poslouchat. Největší problém je tady vyhrožování – rozvodem, blázincem, oddělením. Role. V této situaci se stylizujeme do role, a nedíváme se na svou jedinečnost, ale na kulturně-historické předpoklady, co by měl muž nebo co by měla žena dělat, říkat, nebo cítit.


Konflikty jsou normální součástí vztahů díky naší rozdílnosti. Žel, možná z neznalosti, či z nedostatku příkladů, máme tendenci místo přátelské konfrontace vytvářet válečné prostředí, kdy se nás dotýká příliš mnoho věcí. Prosím, nedovol, aby tě urazilo nebo se tě dotklo úplně všechno. Povznes se nad malichernosti. Nevěř, že úplná upřímnost je nejlepší vztahová vlastnost. Nemusíš říkat všechno, co ti přeletí v hlavě. Nemusíš na všechno reagovat. Nemusíš sdílet vše, co tě napadne. A nemusíš se ani sdílet s každým negativním pocitem, který máš. Jsou chvíle, kdy se to hodí, ale jsou chvíle, kdy je to nejen zbytečné, ale navíc také škodlivé. Raději udržuj silné přátelství. Argumentační hádky dělají z přátel nepřátele. Když se však naučíme řešit konflikty aniž bychom se u toho museli zbytečně ubíjet argumenty, zjistíme, že konflikty jsou příležitosti k růstu: Jen díky konfliktům se totiž opravdově poznáme – to je pro přátelství nezbytné.

Žádné komentáře:

Okomentovat