čtvrtek 7. února 2013

Blbá modlitba


Naše Modlitební kampaň Elementu pomalu tento víkend končí, kromě různého programu (Modlitební konference v Praze, nedělní série Ježíšova škola modlitby, LABS o modlitbě) jsme každý pracovní den měli modlitební setkání od 6:00 do 7:00. Zítra je poslední, patnáctá, ranní modlitba, které se zatím zúčastnilo 108 lidí (57 mužů a 51 žen), a z čeho mám obzvláště radost: především mladých lidí. Modlitba je především vztah s Bohem. Z tohoto vztahu pak plynou všechny ostatní druhy modlitby. Můžeme s Bohem budovat vztah, můžeme ho uctívat, děkovat mu za to, kým je a co pro nás udělal, můžeme se přimlouvat za jiné lidi a můžeme prosit Boha za požehnání, po kterých toužíme. Dnes se s vámi podívám na problém blbých modliteb. 

Co tím myslím? Jednou za mnou po nedělním setkání přišel nějaký člověk, který byl u nás poprvé, ale byl už křesťan, a povídá mi, že ho opustila manželka s nějakým chlapem. Pak mě poprosil o modlitbu, aby si mohl najít nějakou babu i on. Já mu povídám: „Ty jsi přišel za mnou, pastorem, a žádáš mě o modlitbu, aby sis našel ženskou ještě zatímco jsi ženatý se svou ženou, byť je ti nevěrná? Děláš si srandu?“ On se na mě podíval, a říká: „To je asi blbé, že?“ Na moje přitakání pak dodal: „A mohl by ses aspoň modlit za moji práci?“ 

Co se stane, když naše prosby jsou hloupé? Podíváme se na slova, která napsal Jakub, bratr Ježíše, o dost později, když psal církvi. Je to zajímavý výrok, protože ukazuje, že naše prosby Bohu mohou být nevyslyšeny ne proto, že je Bůh nechce naplnit, ale proto, že naše modlitba je špatná. Podívejme se na to, co Jakub píše (4:1-3): Odkud pocházejí boje a sváry mezi vámi? Nepůsobí je snad vaše choutky, které se ve vás perou? Dychtíte, ale nemáte, vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout, bojujete a válčíte, ale nemáte, protože nežádáte. Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili vlastní choutky. Jeden anglický překlad říká: Když už se modlíte, nedostanete to, protože vaše motivy jsou chybné – jde vám jen o to, abyste dostali více potěšení.

Hm, nevím, jak vy, ale když zanalyzuju většinu svých typických modliteb, pak musím říct, že Jakub mluví o mně. Když se totiž modlím za sebe, mám tendence se modlit za to, aby mé choutky, nebo mé potěšení, chcete-li to říci více pozitivně, byly naplněny více než cokoliv jiného. Samozřejmě jim neříkám choutky. Víte, jak jim říkám? Legitimní potřeby! No, nezní to mnohem lépe? Co takhle ještě například: Legitimní potřeby, na něž mám právo! To je ještě lepší popis, ne?

Jenže Jakub je přísný, a tak ve své pasáži pokračuje s tím, že když se tak chováme, nebo když se tak modlíme, děláme ze sebe Boží nepřátele. A to je náš problém. Je jasné, že vyslyšená modlitba nespočívá ve správné technice modlitby (to Ježíš jasně vyvrací se svou kritikou modliteb, které připomínají modlitby pohanů, kde je modlitba rituál, často doprovázený oběťmi, ale také správnými formulkami, který slouží k naklonění božské přízně naším směrem tím, že budeme říkat hodně slov). Na druhou stranu, podle toho, co říká Jakub, je zřejmé, že když se modlíme blbě, nic nedostaneme. Není to v rozporu, protože blbé modlitby jsou rozpolcené modlitby. Jaké znáte příklady blbých modliteb?

Jedna z nejhorších blbých modliteb je povýšenecká srovnávací modlitba. Zní zhruba tak, že říkáš: Děkuji ti Bože, že nejsem jako tamten. Nebo se modlíš: Bože, chovám se lépe, než ona, tak bys mohl být ke mě vstřícnější. Problém s touto modlitbou je, že je krutě sobecká a sebestředná. Ježíš tuto modlitbu popisuje v Lukáši 18:9-14: Také některým z těch, kdo spoléhali na svou vlastní spravedlnost a ostatními pohrdali, vyprávěl podobenství: „Dva lidé se šli do chrámu modlit; jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vydřiduchové, nespravedliví, cizoložníci, třeba jako tenhle výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů…‘ Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnout k nebi, ale bil se do prsou: ‚Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem já!‘ Říkám vám, že tento muž, nikoli tamten, odešel domů ospravedlněn. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

Pointa Ježíšova příběhu? Modlitba farizeje vyslyšená nebyla! Jaké další blbé modlitby znáte? Co třeba modlitba za finanční požehnání, ale pak ho nepřiznáš, abys neztratil sociální dávky? A vůbec, můžeš se modlit za finanční požehnání, když zároveň hledáš způsoby, jak se vyhnout placení daní a celkově štědrosti? Nebo třeba modlitba za uzdravení, ale přitom nechceš ztratit invalidní důchod? Můžeš se modlit za zdraví, když chceš čerpat výhody plynoucí z nemoci? A co třeba modlitba za skvělé a dlouhotrvající manželství, když se přitom nevzdáš sexu před svatbou, což vede ke ztrátě přilnavosti v intimitě později? Jaké další blbé modlitby znáte?

Pokud se nechceš vypořádat s tím, že vyslyšená modlitba ti také může vzít nějaké domnělé výhody, pak se za požehnání raději nemodli, protože to ukazuje, že ti jde především o tvé choutky a pohodlí. Jakub má pravdu: pokud se budeš modlit takhle, pak nejenže nic nedostaneš, ale navíc budeš závidět druhým, budeš s nimi bojovat, a nakonec se staneš i Božím nepřítelem. Blbé modlitby totiž končí naštváním na Boha, který je nevyslyší, a na lidi, kterým se daří lépe. Blbá modlitba přináší rozbroje a sváry. Blbá modlitba je... zkrátka blbá! Blbá modlitba za takový výsledek nestojí! Takže, raději se modli moudře a buď připraven na výsledky.

1 komentář:

  1. Rád bych se zeptal jak se správně modlí za dorůstání amputovaných končetin nebo jiných orgánů? Případně, jak se správně modlí za uzdravení Downova syndromu? V čem dělají Ti pacienti chybu, že se nám dosud nepovedlo relevantně zaznamenat jediný případ zázračně dorostlé končetiny?

    OdpovědětVymazat