čtvrtek 28. února 2013

RePost: 110 metrů překážek


U příležitosti dvou sérii v Elementu o randění (Nová pravidla pro randění) a rodině (Family Fest) jsem se rozhodl zveřejnit znovu několik starších blogů na téma sexuality, které tuto sérii vhodně doplňují. Původní seriál s odpověďmi na mnoho konkrétních otázek vznikl na začátku roku 2011 a dodnes patří k nejčtenějším blogům, které jsem tu napsal. Doufám, že se vám budou líbit i tyto články.


Dnes pokračujeme s naší sérii s podtitulem Co tak asi církev může říct o sexu. Já vím, co si někteří z vás myslí: To je přece jasné, co církev o sexu říká: NEDĚLEJTE TO! Víte, sem tam sledují některé diskuse za internetu, a jsem často překvapen, čemu všemu ještě lidé věří, že si křesťané myslí. Obvyklý názor na sexualitu mezi křesťany se totiž dá shrnout do dvou základních proudů: Jednak je tam strach z přestoupení Božích příkazů, který vede až k rigidnímu strachu ze sexu jako takového, ale pak taky zmírňování jakýchkoliv standardů s omluvou, že už přece dneska máme jinou dobu. Prý bez sexu nemůžeme být stejně jako bez jídla. A manželství? Na papíru přece nezáleží. Upřímně řečeno, oba názory jsou extrémní a na hony vzdálené biblickým standardům. Jednak, je třeba vědět, že to byl Bůh, kdo stvořil člověka se sexuální touhou a rozhodně nezavírá oči nad tím, když se dva manželé milují. Naopak, Bůh sex stvořil!

Na druhou stranu, sexuální touha není totéž jako hlad. Bez jídla vydržíte pár desítek dní a pak umřete. Ale opravdu si myslíte, že umřete bez sexu? Opravdu si myslíte, že žijeme v jiné době? Myslíte si, že civilizace Indie, Říma nebo některých kmenů byla méně sexuální? Myslíte si, že to byl vrchol civilizace? Myslíte si, že nějaká civilizace někdy přežila demolici manželství, rodiny a sexuálních hranic? Minulý týden jsme si řekli, že různé průzkumy nám potvrzují, že pokud si necháte sex až do manželství, a pokud v něm zůstanete věrni jedinému partnerovi, pak váš sex bude kvalitnější, déletrvající, vaše manželství vydrží déle, budete mít o 50-80% větší pravděpodobnost, že se nerozvedete, díky čemuž budete zdravější psychicky i tělesně, a budete 3,3x méně náchylnější k nevěře. Říkali jsme si, že důvodem je to, že jádrem sexuality je intimita, po které toužíme, která ale vzniká v opravdově bezpečném vztahu. Skvělý sex vzniká v opravdovém poznání druhého, nejen jeho těla, ale duše, vnitřku, srdce. Je to totiž čistota před svatbou, co tvoří cestu k intimitě v manželství. V manželské posteli trpíme nedostatkem nevinnosti mnohem více než nedostatkem informací a zkušeností. Když si dnes zachováme nevinnost, nebo ji obnovíme (recyklace panenství), čeká nás později intimita.

Takže, co tak asi církev může říct o sexu? Jsem přesvědčen, že to, co Bible na téma sexuality říká, není jen dobré a správné, ale dokonce to dává rozum, a jak uvidíte, dokonce to podporují vědecké průzkumy a pokusy, jak dnes znovu uvidíte. Já vím, že už tenhle úvod působí, že někteří z vás si říkáte: Tomu už dneska nikdo nevěří, nikdo si to už dnes nemyslí, jsou to staromódní názory. Co taky čekat od kazatele: je to nepraktické a nerelevantní. Ale i když je to nepraktické, někde uvnitř našeho srdce tušíme, že to tak jasné a černobílé není. Dovolte se mi zeptat vás jednoduchou otázku: Učinil sex mimo manželství váš život lepším, nebo ho prostě zkomplikoval? Zapomeňte teď na chvíli na Bibli, ale prostě se jen zamysleme na základě normálního pozorování rozumu: Funguje naše společnost tak, jak má? Jsme kolektivně šťastnější se sexem mimo manželství? Funguje to? Jsou děti radostnější? Máme méně problémů? Pomáhá to ekonomice? Jsou manželství kvalitnější? Víš co, nepotřebuješ pastora, aby ti řekl, že když vezmeš ten úžasný dar sexu a vyřežeš ho z jeho kontextu, je tvůj a náš společný život horší. Ve skutečnosti nenávidíš sám sebe, že ses do toho zamotal a teď sklízíš hořké plody. Způsob, jak používáme sex ve filmu, v reklamě, písních, z nás neudělalo lepší lidi.  Problém je, že se všichni bavíme aférami. Čteme časopisy, kde píšou, kdo to táhne s kým; stačí se zajít podívat do obchoďáku, kde mladé dívky vidí znak ženskosti ve stylu oblékání, který ještě v minulé generaci byl považován za softporno. Je pak nějaký div, že mladé dívky otěhotní? A co filmy? Znáš snad nějaký film, kde jsou horké a nadšené sexuální scény mezi manžely? To je skoro až úchylná myšlenka! Kdo by ukazoval manžele!

Náš život není lepší, je komplikovanější. A nejen, že náš život je komplikovanější teď, táhne se to s námi i do dalších vztahů, do další práce, do dalších okolností. Zrovna minulý týden jsem četl v Hospodářských novinách o tom, jak se dnes s tebou táhne tvá digitální minulost. Upřímně, nefunguje to! Nikde se nedívá dozadu a neříká si: Proč já jsem jen dřív neměl více sexu, měl jsem spát s více lidmi, měl jsem víc experimentovat! Tak, co je na tom tak těžké? Kdybys byl Bohem a viděl, co se díky sexu na světě děje, co bys řekl? Buď opatrný, dávej pozor. Kultura tě chce ovlivnit, protože chce na tebe vydělat, ale Bůh tě miluje. Proto čas od času musím vzít na sebe prorocký hábit a volat: „Hej, sex je jen pro manželství.“ Je to jako s ohněm, je moc fajn, zahřeje tě, ale nerozdělávej ho uvnitř houští v lese! Problém není oheň, ale místo, kde hoří. Když budeš běhat po lese s pochodněmi, možná ten les zapálíš a bude to opravdu velký problém. Stejně tak, problém není sex, ale místo, kde ho provozujeme. Před tím, než si řekneš: No jo, co taky čekat, že církev řekne o sexu, poslouchej tohle: Bůh stvořil sex. On byl ten, který přinesl zápalky, on dal dohromady dřevo, on na to vylil litr benzínu! On svolal anděly a řekl jim, koukejte na to, co jsem udělal. Už to viděli mezi zvířaty, ale mezi lidmi, to je úplně jiné kafe! Anděl se podíval dolů a řekl si: Bože, kéž bych já byl člověkem! (To možná neřekl, ale kdo ví?)

Je-li sex Boží nápad, a Bůh si přeje, abys měl skvělý sexuální život, jak na to? Proč je těžké splnit jeho standardy a mít sex pouze v manželství, i když nám výhody takového sexu rozum, naše zkušenost a průzkumy potvrzují? Dá se vůbec nad pokušením vyjmout sex mimo jeho rámec vyhrát? Moc to nejde, že? Profesor Dan Ariely popisuje experiment, který udělali na MIT s cílem najít souvislost vůle a sexuální touhy. Vzali skupinu dobrovolníků, mladých mužů, heterosexuálů, dali jim upravený počítač s dotazníkem, kde byly otázky například Zdají se vám dámské střevíce erotické, dokázali byste se milovat s o hodně starší ženou, líbilo by se vám spoutat partnerku? Druhá sada dotazů se týkala hranic morálky, jako třeba Lhal byste ženě, abyste ji dostal do postele, nebo Opil byste dívku a snažil se o sex, i kdyby byla proti? Třetí skupina otázek se týkala nebezpečnosti sexu, otázek například o kondomech a sexuální minulosti partnerky. Tyto otázky odpovídali ve stavu klidu velmi nevinně, žádná z otázek úchylných praktik je nijak nepřitahovala. Pak přišla druhá část, kdy se mladíci v soukromí vzrušili, a když dali znamení na počítači, že jsou vzrušení, znovu jim začaly na obrazovce skákat tytéž otázky. Tentokrát byl výsledek hodně jiný. Sexuální experimenty jim najednou připadaly o 72% lákavější, a to včetně obcování se zvířaty. Ochota opít a znásilnit partnerku stoupla o 136%. Účastníci experimentu zásadně podcenili, co s nimi udělá trochu vzrušení. Lidé v klidu nemají ponětí o tom, jak rychle a nepředvídatelně se mění jejich myšlení v okamžiku sexuálního vzrušení. Závěrem profesor Ariely říká: „Sexuální výchova by se měla méně orientovat na anatomii a více na strategie zvládání mimořádných emocí. V životě nastane situace, kdy své touhy nedokážeme ukočírovat. Proto se musíme naučit jednu věc: od ohně vášně je třeba utéci včas a nikdy se nedostat tak blízko, aby nás začal stravovat. Vyhnout se vzrušení je snazší než se ho snažit ovládnout.“

Bible naprosto potvrzuje tento výzkum. Apoštol Pavel opakuje znovu a znovu jednu konkrétní věc, co můžeš udělat (1. Korintským 6:18) Utíkejte před smilstvem! Jasně, musíme definovat smilstvo. Někteří možná žijete na hromádce, nebo děláte nějaké věci na internetu, a říkáte si, souhlasím s tím, ale to, co dělám já, není nemorální, není to smilstvo. Podle Bible je smilstvo jakékoliv sexuální chování mimo manželství. Pak ale možná máš problém. Útěk před nemorálností byl v Pavlově kultuře velice neobvyklý. Je to ovšem princip, který, pokud jsme ženatí/vdané, bychom všichni chtěli, aby ho dodržovali lidé okolo nás: chceme, aby naše snoubenka utíkala před sexuálním pokušením; chceme, aby náš manžel utíkal před pokušením; chceme, aby naše děti nebo vnoučata utíkala před nezdravými sexuálními vztahy. Ale my? My to přece zvládneme, ne? Jenže pokud jsi v tom nekonzistentní a chceš po jiných, aby se nevydávali jiným vztahům, ať už fyzickým a virtuálním, ale sám s nimi flirtuješ, místo, abys před nimi utíkal, pak jsi typický pokrytec! Utíkání také ukazuje, že sexuální pokušení nemůžeš porazit, můžeš před ním pouze utéct. Není to jen pasivní příkaz: Nedělej to. Je to aktivní příkaz: utíkej, odděl se, udělej konkrétní kroky, které tě uchrání před selháním.

Tady je důvod, proč: 1. Korintským 6:18: Žádný jiný lidský hřích se netýká těla; kdo ale smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Důvod, proč je sexuální hřích v jiné kategorii než ostatní hříchy, není kvůli tomu, že by Boha více pobuřoval nebo měl s ním větší problém, ale proto, že tě ovlivňuje více a jinak, než kterýkoliv jiný hřích. Pokud tady dneska sedí nějaký psycholog, pravděpodobně mi dává za pravdu, protože sexuální zločiny na dětech mohou ovlivnit člověka po celý jeho život dokonce i přesto, že to vůbec nebyl jeho nebo její hřích? Sex není dočasná rekreační záležitost, je to trvalá věc. Když se s někým spojíš, když se roztrhneš, vezmeš si kus jeho a on kus tebe. Dokážeme si dělat legraci ze své minulosti, ale ne moc ze svých sexuálních hříchů. Proč? Proč převažuje hanba a stud? Sex není fyzická věc, je to věc duše. Sex je fyzické vyjádření intimity, ale když ho oddělíš, stále ovlivňuje intimitu, dokonce i když jsi byla znásilněna, protože sex nemůžeš nikdy oddělit mezi tělo a duši. Když mají dva lidé sex, vytváří se mezi nimi jednota, kterou nikdy nelze úplně zrušit. Navždy ovlivní tvou schopnost mít intimitu.

Proto taky Pavel psal v 1. Korintským 6:16: Copak nevíte, že kdo se spojuje s nevěstkou, je s ní jedno tělo? Vždyť Písmo říká: "Ti dva budou jedno tělo." Proto Bůh říká: utíkej před smilstvem, ne před sexem (Bůh ho stvořil), ale sex mimo jeho kontext ničí tvé vlastní tělo. Zraňuješ sám sebe: nerozumíš síle sexu, nerozumíš jeho vážnosti! Jednoho dne se probudíš buď na dně, nebo na vrcholu, ale prázdný bez schopnosti se spojit s lidmi. A dojdeš ke stejnému závěru: tohle nefunguje, tvé vztahy jsou rozbité, jsi uvnitř osamělý, podezíravý, a plný hořkosti. Co s tím? Kaj se. Víš, co pokání znamená? Utíkej, přestaň, obrať se. Musíš se vrátit zpátky k těm věcem, kdy jsi začal a potřebuješ to vyložit na stůl a říct Bohu: Chci tě požádat o odpuštění. Zhřešil jsem. Nechci si nést více, než musím. Znamená to změnu životního stylu. Klíčem k ochraně před chybnými rozhodnutími totiž spočívá v tom, že si ustanovíme standardy tak vysoké, že i když je poruším, nebudou tam následky.

Rady pro manžele:
· Nikdy necestuj sám s osobou jiného pohlaví. Nikdy: hranice je v oblasti, kde nezhřešíš, když ji překročíš.
· Nikdy si nevyjdi jíst sám s osobou jiného pohlaví. Skoro všechny aféry začaly přesně tady: dejme si kafe, večeři. A když musíš mít schůzku u jídla, kterou nemůžeš ovlivnit, zavolej své manželce/manželovi.
· Nenajímej si do své firmy pěknou osobu druhého pohlaví jen proto, že jim chceš pomoct. Proč chceš pomáhat jen hezkým lidem? Nelži sám sobě.
· Nesvěřuj se a neraď osobám druhého pohlaví. Tohle je přesně, co začíná u těch večeří a kávy. Kdybys to viděl ve filmu, hned víš, kam se zápletka pohne, ne?
· Když cítíš, že tvé srdce nebo touha je směrována ke specifickému člověku než je tvůj manžel/ka, někomu to řekni. Nemusí to být manžel/ka, proto věříme ve skupiny, a vědomě rozvíjené vztahy. Je fakt super mít někoho, komu můžeš říct, že máš nějaké formující se touhy. Tím, že to někomu řekneš, rozmělníš energii touhy.

Rady pro svobodné:
· Lžičkou si vydlabej oko, co tě svádí. To je přece známý verš, který říká Ježíš, kterému nerozumíme. Nikdy jsem neviděl nikoho, kdo by to aplikoval. Možná zkusíme něco praktičtějšího.
· Aplikuj principy pro manžele ve svých vztazích s ženatými/vdanými. Až jednou budeš vdaná, taky nebudeš moc ráda, když se kolem tvého manžela bude ochomýtat mladá, šťavnatá a sladká šťabajzna. Prostě to nedělej dnes, dokud jsi svobodný.
· Žádné přespávání. Osmiletí zůstávají na noc, ale dospívající? Přespat u někoho hřích přece není, s tím souhlasím. Ale nikdy nebudeš litovat, že jsi nestihl více přespávání.
· Dej si vztahovou pauzu. Jeden z důvodů je, že dnes rande je ekvivalent sexu. Dej si rok, abys dovolil sám sebe se osvobodit od vazeb předchozího vztahu. Sám jsem si dal takový rok, když mi bylo 17-18, do té doby jsem byl prakticky konstantně zamilovaný, a tento rok byl naprosto skvělým rokem. A v tomto roce jsem poznal Ditu. A jeden z důvodů, proč si mě všimla, bylo to, že ze mě nebylo cítit na sto honů, že se snažím nějakou šťabajznu ulovit. Ve skutečnosti jsem vypadal, že jsem tak soustředěný na Boha, že mě snad ani ženy nezajímají. Kdyby tak věděly! Nevědomky jsem zvýšil svou cenu na trhu, a dovolil, aby Bůh dal můj život do pořádku.
· Nedělej sexuálně s někým privátně nic, co bys nebyl ochotný dělat veřejně.

Jednoho dne budeš vděčný za intimitu, která je lepší a silnější než pouhý sex. Sex totiž není jen fyzická aktivita, je spojen s intimitou, kterou ve skutečnosti v sexu doopravdy hledáme. A navíc, sex je svatý, a pokud ho používáš tak, jak máš, můžeš jím oslavovat Boha. Protože, jak Pavel říká: 1. Korintským 6:19-20 Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.

2 komentáře:

 1. Pane Lukáši, z vašich článků je patrné, že vás sex hodně baví a člověk má téměř pocit, že jste se oženil především za tímto účelem:) Píšete, že sex je od Boha (škoda, že to nikdy nenazýváte milování), ale zároveň vlastně stvrzujete, že sexuální pud je tak silný, že musíte vašim posluchačům doporučit pravidla, aby nepodvedli manžela, silou vůle se snažili odolat pornografii, ve vzrušení by mohli obcovat se zvířaty, znásilňovat, tak jak to popisujete v článcích. Pokud je sexuální pud ve vašem pojetí opravdu tak silný, že jde skoro přes mrtvoly, jste si jistý, že je ve vašem podání Bible darem od Boha? Nemohl tento silný pud k smilstvu být "darem" hada, který podal jablko ze stromu poznání? Vytvořil jste si náboženskou společnost, které říkáte církev a sobě pastor, ale vaše úvahy jsou úvahy jako všech jiných lidí, co čtou Bibli.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milá Rusalko, myslím, že není nezbytné při kladení otázek používat invektivy (nezaložil jsem si náboženskou společnost, které říkáme církev - Element patří do státem uznané celostátní církve a proto jsme církev; neříkám si pastor - je to můj oficiální titul daný ústavou této církve a Ministerstvem kultury, v Elementu jinak tyto ani jiné tituly nepoužíváme; spekulovat proč se kdo oženil ukazuje na hloupost tazatele).

   Pokud byste si přečetla všechny ty články (nebo ještě lépe poslechla sérii kázání SexEd na našich podcastech - z nich tyto články vycházejí), věděla byste, že obecný křesťanský postoj k sexualitě je ten, že je to Boží dar, který ovšem nejlépe funguje v rámci, pro který byl určen nebo darován - tedy v manželství. Podle křesťanského světonázoru Bůh stvořil svět jako dobrý (včetně sexu), ale svět byl pokřiven hříchem (a tedy i sex). Proto není sporu mezi těmi dvěma polohami, na které narážíte - Sex je dar, ale zároveň díky lidské hříšné přirozenosti se z něho může stát nebezpečný pud - podobně jako je oheň darem, ale může být i nebezpečím.

   Příběh Genesis zachycuje hadovo pokušení směřované na důvěru vůči Bohu, vůbec nic v tom příběhu ani náznakem není o sexu. Tento názor (že v prvotním pokušení byla nějak přítomna sexualita - ať už jako “dar” nebo přímo sexuální akt) je ve skutečnosti názor gnostiků (a později židovské kabaly), který křesťané (a to všechny tři hlavní proudy) vždy odmítali jako herezi. Tuto “teologii” ve 20. století přijalo pár extrémních učitelů, kteří ji začali propagovat a šířit, vycházejí z ní i některé rasistické myšlenky “bílé nadvlády.” Tak jako tak, tento názor nikdy nepatřil mezi křesťanské pohledy na sex, původ hříchu, ani nic takového.

   Vymazat