úterý 15. února 2011

SexEd: 110 metrů překážek

Je-li sex Boží nápad, a Bůh si přeje, abys měl skvělý sexuální život, a chce, abychom měli sex pouze v manželství, proč je to tak těžké s ním počkat, i když nám rozum, zkušenosti a průzkumy výhody takového sexu potvrzují? Dá se vůbec nad pokušením vyjmout sex mimo jeho rámec vyhrát? Moc to nejde, že?

Profesor Dan Ariely ve své knize "Jak drahé je zdarma" popisuje experiment, který udělali na MIT s cílem najít souvislost vůle a sexuální touhy. Vzali skupinu dobrovolníků, mladých mužů, heterosexuálů, dali jim upravený počítač s dotazníkem, kde byly otázky například Zdají se vám dámské střevíce erotické, dokázali byste se milovat s o hodně starší ženou, líbilo by se vám spoutat partnerku? Druhá sada dotazů se týkala hranic morálky, jako třeba Lhal byste ženě, abyste ji dostal do postele, nebo Opil byste dívku a snažil se o sex, i kdyby byla proti? Třetí skupina otázek se týkala nebezpečnosti sexu, otázek například o kondomech a sexuální minulosti partnerky. Tyto otázky odpovídali ve stavu klidu velmi nevinně, žádná z otázek úchylných praktik je nijak nepřitahovala. Pak přišla druhá část, kdy se mladíci v soukromí vzrušili, a když dali znamení na počítači, že jsou vzrušení, znovu jim začaly na obrazovce skákat tytéž otázky. Tentokrát byl výsledek hodně jiný. Sexuální experimenty jim najednou připadaly o 72% lákavější, a to včetně obcování se zvířaty. Ochota opít a znásilnit partnerku stoupla o 136%. Účastníci experimentu zásadně podcenili, co s nimi udělá trochu vzrušení. Lidé v klidu nemají ponětí o tom, jak rychle a nepředvídatelně se mění jejich myšlení v okamžiku sexuálního vzrušení.

Závěrem profesor Ariely říká: „Sexuální výchova by se měla méně orientovat na anatomii a více na strategie zvládání mimořádných emocí. V životě nastane situace, kdy své touhy nedokážeme ukočírovat. Proto se musíme naučit jednu věc: od ohně vášně je třeba utéci včas a nikdy se nedostat tak blízko, aby nás začal stravovat. Vyhnout se vzrušení je snazší než se ho snažit ovládnout.“

Bible naprosto potvrzuje tento výzkum. Apoštol Pavel opakuje znovu a znovu jednu konkrétní věc, co můžeš udělat (1. Korintským 6,18) Utíkejte před smilstvem! Jasně, musíme definovat smilstvo. Někteří možná žijete na hromádce, nebo děláte nějaké věci na internetu, a říkáte si, souhlasím s tím, ale to, co dělám já, není nemorální, není to smilstvo. Podle Bible je smilstvo jakékoliv sexuální chování mimo manželství. Pak ale možná máš problém. Útěk před nemorálností byl v Pavlově kultuře velice neobvyklý. Je to ovšem princip, který, pokud jsme ženatí/vdané, bychom všichni chtěli, aby ho dodržovali lidé okolo nás: chceme, aby naše snoubenka utíkala před sexuálním pokušením; chceme, aby náš manžel utíkal před pokušením; chceme, aby naše děti nebo vnoučata utíkala před nezdravými sexuálními vztahy. Ale my? My to přece zvládneme, ne? Jenže pokud jsi v tom nekonzistentní a chceš po jiných, aby se nevydávali jiným vztahům, ať už fyzickým a virtuálním, ale sám s nimi flirtuješ, místo, abys před nimi utíkal, pak jsi typický pokrytec! Utíkání také ukazuje, že sexuální pokušení nemůžeš porazit, můžeš před ním pouze utéct. Není to jen pasivní příkaz: Nedělej to. Je to aktivní příkaz: utíkej, odděl se, udělej konkrétní kroky, které tě uchrání před selháním.

Tady je důvod, proč: 1. Korintským 6,18: Žádný jiný lidský hřích se netýká těla; kdo ale smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Důvod, proč je sexuální hřích v jiné kategorii než ostatní hříchy, není kvůli tomu, že by Boha více pobuřoval nebo měl s ním větší problém, ale proto, že tě ovlivňuje více a jinak, než kterýkoliv jiný hřích. Pokud to dnes čte nějaký psycholog, pravděpodobně mi dává za pravdu, protože sexuální zločiny na dětech mohou ovlivnit člověka po celý jeho život dokonce i přesto, že to vůbec nebyl jeho nebo její hřích! Sex není dočasná rekreační záležitost, je to trvalá věc. Když se s někým spojíš, když se roztrhneš, vezmeš si kus jeho a on kus tebe.

Je zvláštní, že si dokážeme dělat legraci ze své minulosti, ale ne moc ze svých sexuálních hříchů. Slyšel jsem lidi, jak se vychloubali o svých pijackých taženích, ale nikdy jsem neslyšel nikoho se chlubit, že znásilnil svou přítelkyni poté, co ji opil. Proč v těchto záležitostech převažuje hanba a stud? Sex opravdu není fyzická věc, je to věc duše. Sex je fyzické vyjádření intimity, ale když ho oddělíš, stále ovlivňuje intimitu, dokonce i když jsi byla znásilněna, protože sex nemůžeš nikdy oddělit mezi tělo a duši. Když mají dva lidé sex, vytváří se mezi nimi jednota, kterou nikdy nelze úplně zrušit. Navždy ovlivní tvou schopnost mít intimitu.

Proto taky Pavel psal v 1. Korintským 6,16: Copak nevíte, že kdo se spojuje s nevěstkou, je s ní jedno tělo? Vždyť Písmo říká: "Ti dva budou jedno tělo." Proto Bůh říká: utíkej před smilstvem, ne před sexem (Bůh ho stvořil), ale sex mimo jeho kontext ničí tvé vlastní tělo. Zraňuješ sám sebe: nerozumíš síle sexu, nerozumíš jeho vážnosti! Jednoho dne se probudíš buď na dně, nebo na vrcholu, ale prázdný bez schopnosti se spojit s lidmi. A dojdeš ke stejnému závěru: tohle nefunguje, tvé vztahy jsou rozbité, jsi uvnitř osamělý, podezíravý, a plný hořkosti. Co s tím? Kaj se. Víš, co pokání znamená? Utíkej, přestaň, obrať se. Musíš se vrátit zpátky k těm věcem, kdy jsi začal a potřebuješ to vyložit na stůl a říct Bohu: Chci tě požádat o odpuštění. Zhřešil jsem. Nechci si nést více, než musím. Znamená to změnu životního stylu. Klíčem k ochraně před chybnými rozhodnutími totiž spočívá v tom, že si ustanovíme standardy tak vysoké, že i když je poruším, nebudou tam následky. nich si povíme něco zítra.

Žádné komentáře:

Okomentovat