středa 26. ledna 2011

...ale Bůh: Rozšiř svůj prostor pro Boha

Během ledna jsem psal o tom, že Bůh chce ve tvém životě udělat své velké ALE. Je to ovšem jen na něm nebo existuje něco pro to, aby ses na jeho ALE připravil nebo ho dokonce přivolal? Věřím, že skutečně můžeš udělat něco pro to, aby Bůh udělal krok k tobě a vešel do tvého života a jednal v něm aktivně a silně. Věřím totiž tomu, že i když je to na Bohu kdy a jak zasáhne, jeho vztah s námi je dynamický: Bůh reaguje na naši víru, na naše modlitby, pokud se odvážíme k němu přiblížit, on se přiblíží k nám. Proto nemusíme jen doufat, že ho zahledneme v okně své víry, ale můžeme věřit, že aktivně do našeho života vstoupí. Jak to ale můžeme udělat?

Podíváme se do Starého Zákona, kde najdeme tato zajímavá slova: Žalm 24,7-10 Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy. Kdo to je Král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji. Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše je zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy. Kdo to je Král slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy! Toto provolání implikuje, že jak moc zvětšíš svůj prostor pro Boha, tak moc bude moci král slávy vejít do tvého života. To znamená, že ty kontroluješ, jak velkou díru ve své zdi máš. Jak velká je tvá díra ve zdi, tak moc Bůh slávy vkročí do tvého života. Jak ale svůj prostor zvětšíme? Vezmi si kladívko a vybourej zeď...

Žalmista tyto lidi popisuje (Žalm 24,3-6) Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě. Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář - toť Jákob.

Člověk, který rozšiřuje svůj prostor pro Boha má ryzí srdce (tedy proměněné) a čisté ruce (a správné motivy) a správná slova (vyznání). Je to ten, kdo se dotazuje na to, co se Bohu líbí. Je to někdo, kdo s Bohem počítá. Je to někdo, kdo se mu odvážil věřit. Je to někdo, kdo vidí Krista před sebou více než okolnosti svého života. Takový člověk hledá Boha, a podobně jako Jákob s ním zápasí – v dynamickém vztahu.

Odvážíš se rozšířit svůj prostor, aby Bůh mohl udělat své velké ALE tehdy, kdy to možná čekáš nejméně? Pak skrze víru najdeš u Boha zalíbení, jako se to stalo Henochovi (Židům 11,5) Henoch věřil, a proto nespatřil smrt, ALE BŮH ho vzal k sobě. `Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal.´ Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení.

Nebylo by to skvělé, kdyby o tobě bylo taky řečeno, že jsi u Boha našel zalíbení?

Žádné komentáře:

Okomentovat